Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, april 2024

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen. Na tien dagen stond de teller op negen. Met het traineeship willen het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) en de veiligheidsregio’s proberen jonge mensen te interesseren voor een functie in de domeinen industriële veiligheid en omgevingsveiligheid. Veel regio’s hebben vacatures en het is moeilijk nieuwe medewerkers te werven voor de specialistische ‘niche’. De eerste reacties van geïnteresseerden zijn bemoedigend.

“Er is een groep van minimaal acht mensen nodig om van start te kunnen gaan met de introductiecursus, maar we streven naar twaalf trainees”, vertelt Chantal Torn, coördinator Traineeship Omgevingsveiligheid bij het LEC IV. “Er zijn dus nog een paar mensen nodig om de eerste groep ‘vol’ te krijgen. Die groep krijgt dan in september op een centrale plek in het land een introductieprogramma van drie dagen, dat in het teken staat van kennismaking. Tijdens deze dagen worden de trainees meegenomen in de wereld van industriële veiligheid en ruimtelijke veiligheid. Het LEC IV faciliteert deze introductiedriedaagse. De kandidaten geven in hun sollicitatie zelf aan wat de eerste regio van hun keuze is, plus een tweede regio als reserve.”

Tien veiligheidsregio’s hebben aangegeven een of meer trainees te willen plaatsen en opleiden. In de regio krijgen zij dan een twee jaar durende basisopleiding tot specialist industriële of ruimtelijke veiligheid. Dat is deels een individueel leertraject, maar er zijn ook groepsgewijze cursus- en coachingmomenten.

Enthousiaste reactie

Chantal Torn zegt verrast te zijn door de snelle eerste respons op de wervingscampagne, die behalve op de website van Brandweer Nederland ook is verspreid via social media, voor een zo groot mogelijk bereik. “Die eerste reactie, binnen vier uur, was direct een hele leuke, van een studente die in het vierde jaar van haar studie integrale veiligheid zat en bijzonder enthousiast op de oproep reageerde. Nu het lijstje potentiële trainees groeit, zijn we als projectorganisatie best een beetje trots op wat we met elkaar hebben neergezet. We hopen dat van de aangemelde kandidaten een zo groot mogelijk deel een match vindt met een veiligheidsregio, zodat we er binnen enkele jaren een mooie groep collega’s bij hebben in het IV/RV-domein. Of er na deze ronde nog een tweede termijn komt voor het traineeship, weten we nog niet. We willen eerst de resultaten van het nu lopende project goed evalueren.”

Zie ook

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.