Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

September 2022

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem weer de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman. Hij maakt zijn debuut als dagvoorzitter en wordt geïnterviewd door Dina van der Aart over zijn carrière in de industriële veiligheid en zijn visie op de toekomst voor het LEC en het Netwerk IV.

Naast het traditionele ‘rondje langs de regio’s’ en de stand van zaken rond lopende projecten, zijn er in het ochtendprogramma een presentatie over opslagvoorzieningen voor lithiumhoudende energiedragers en een forumgesprek. In de middag worden drie workshops aangeboden over risicogericht adviseren bij een vergunningaanvraag, scenario’s voor ‘loading docks’ voor gevaarlijke stoffen en over de stoffenlijst. Uiteraard biedt het programma ook genoeg tijd om te netwerken met collega’s, waarvoor een netwerkdag ook is bedoeld.

In de agenda voor 2023

Noteer alvast de volgende data in het komend jaar:

Donderdag 9 maart                  – Netwerkdag LEC IV
Donderdag 25 mei                    – BRZO+ kennisdag
Donderdag 9 november          – Netwerkdag LEC IV

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en publicaties via de volgende kanalen:
www.leciv.nl
Twitter @LEC_IV
LinkedIn LEC Industriële Veiligheid
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.