LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, december 2023

Tijdens het Nationaal Seveso Congres van Outvie in Utrecht op 23 november, participeerde Jan Meinster van het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) actief aan een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. In het panel en vanuit de zaal werden vragen gesteld die duidelijk maken dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie om ze op weg te helpen bij de transitie naar fluorvrij schuim. Bedrijven willen vooral graag weten hoeveel tijd ze nog hebben, hoe ze hun transitieproces moeten starten en wat er met af te voeren voorraden PFAS-houdend schuim moet gebeuren.

Aan het Nationaal Seveso Congres namen circa 120 vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven deel. Het LEC IV was, net als BRZO+ en Safety Delta Nederland, ‘mediapartner’ van het jaarlijks congres en heeft ook zitting in de adviesraad in de persoon van Jan Meinster. Het congres bood het LEC IV een mooie gelegenheid om zich als kennispartner in het Netwerk Industriële Veiligheid te profileren en kennis te delen, maar ook kennis op te halen. De deelnemers werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de wet- en regelgeving, zoals de Arie-regeling en de Omgevingswet. Ook resultaten en plannen vanuit BRZO+ werden toegelicht.

De inspiratietafel over de blusschuimtransitie, met ook deelnemers van Falck en Kenbri, bleek thematisch goed gekozen, want de vragen maakten duidelijk dat bedrijven en adviesbureaus grote behoefte hebben aan concrete informatie. Zo willen bedrijven om te beginnen graag weten of er überhaupt geschikte alternatieven voor PFAS-houdend blusschuim zijn. Die zijn er, want inmiddels hebben vijf producenten een ‘valide’ alternatief op de markt gebracht. Maar wat is ‘valide’? Dat moeten schuimgebruikers zelf vaststellen in een gestructureerd proces, waarvoor de handreiking MOC-blusschuimtransitie dringend wordt aanbevolen. Het type blusschuim moet passen bij de te bestrijden maatgevende brandscenario’s. Door hier kritisch naar te kijken kunnen bedrijven dan ook direct het inzicht in hun scenario’s actualiseren.

Er waren ook vragen over het reinigen van materieel en installaties en welke normen hiervoor gelden. Hoe schoon moeten tanks en leidingen in blusvoertuigen zijn? Wanneer is schoon ‘schoon genoeg’? Het panel legde aan de tafel uit dat hiervoor een handreiking met beoordelingskader in de maak is. Belangrijk is dat het reinigen gebeurt via een gevalideerde en gecertificeerde reinigingsmethodiek en dat ook voor het testen van het materieel op PFAS-restanten een gevalideerde meetmethodiek moet worden toegepast. Normen die gelden voor PFAS in oppervlakte- en grondwater voldoen hiervoor niet, omdat die vele malen strenger zijn. De handreiking beoogt gevalideerde maximale concentratienormen te geven voor verschillende typen PFAS-houdend schuim.

Op de vraag wanneer bedrijven wettelijk verplicht zijn hun bestaande schuimvoorraden met PFAS te vervangen, was het antwoord tweeledig. Om te beginnen is Europese wetgeving nog in de maak, maar gedeeltelijke verboden zijn al van kracht. Zo mag schuimmiddel met C8-fluorverbindingen (PFOA) al sinds 1 juli dit jaar niet meer worden toegepast, maar C6-schuim nog wel. Maar omdat fabrikanten geen fluorhoudend blusschuim meer maken, is de verwachting dat voorraden snel op zullen raken en dat een snelle overstap dus belangrijk is.

Ten slotte waren er vragen over hoe de Omgevingsdiensten bij toezicht de afweging maken tussen de belangen van brandbestrijding en milieu, in situaties waarin gedurende een overgangstermijn nog PFAS-houdend schuim mag worden toegepast en of bij het naleven van de PFAS-regelgeving en reinigingsvoorschriften de veiligheidsregio’s op dezelfde manier naar dat vraagstuk kijken als de Omgevingsdiensten. De veiligheidsregio is bevoegd gezag voor het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer, maar de Omgevingsdienst kan een stationaire blusinstallatie voorschrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven zowel voor hun mobiele als stationaire installaties dezelfde benadering kiezen voor vervanging en reiniging, volgens de beschikbare MOC-handreiking. De tiende editie van het Nationaal Seveso Congres staat gepland voor 21 november 2024.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.