Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

September 2022

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem weer de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman. Hij maakt zijn debuut als dagvoorzitter en wordt geïnterviewd door Dina van der Aart over zijn carrière in de industriële veiligheid en zijn visie op de toekomst voor het LEC en het Netwerk IV.

Naast het traditionele ‘rondje langs de regio’s’ en de stand van zaken rond lopende projecten, zijn er in het ochtendprogramma een presentatie over opslagvoorzieningen voor lithiumhoudende energiedragers en een forumgesprek. In de middag worden drie workshops aangeboden over risicogericht adviseren bij een vergunningaanvraag, scenario’s voor ‘loading docks’ voor gevaarlijke stoffen en over de stoffenlijst. Uiteraard biedt het programma ook genoeg tijd om te netwerken met collega’s, waarvoor een netwerkdag ook is bedoeld.

In de agenda voor 2023

Noteer alvast de volgende data in het komend jaar:

Donderdag 9 maart                  – Netwerkdag LEC IV
Donderdag 25 mei                    – BRZO+ kennisdag
Donderdag 9 november          – Netwerkdag LEC IV

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en publicaties via de volgende kanalen:
www.leciv.nl
Twitter @LEC_IV
LinkedIn LEC Industriële Veiligheid
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie