LEC IV cursus MBA goed ontvangen

Juni 2022

Cursuslokaal met cursusleiders en scherm

De cursus Milieubelastende activiteiten voor medewerkers industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s is door de deelnemers zeer goed ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie van het bijscholingsprogramma die het NIPV en het LEC IV onlangs hebben uitgevoerd. De 96 deelnemers waren unaniem positief over de inhoud, kwaliteit en praktijkgerichtheid van de cursus. Wel vinden veel deelnemers dat een extra opfriscursus over enige tijd gewenst is, omdat door de voortdurend uitgestelde invoering van de Omgevingswet de nieuwe kennis en werkwijzen nog niet in de praktijk worden toegepast. De in de cursus opgedane kennis kan dan weer wegebben.

De cursus Milieubelastende activiteiten (MBA) voor de veiligheidsregio’s is sinds begin dit jaar voor zes deelnemersgroepen verzorgd. Na een inleidende online module met basiskennis volgden twee lesdagen op een opleidingslocatie. Die werden aangeboden in Arnhem (NIPV), Woerden, Vlaardingen en Waalre. De maximum groepsgrootte was 24. Door die compacte opleidingsgroepen was er volgens onderwijskundige Nathalie Veenendaal van het NIPV meer tijd en ruimte voor verdieping in de materie en inhoudelijke behandeling van praktijkcasuïstiek. Ook was meer interactie tussen deelnemers mogelijk, zodat het met elkaar delen van eigen ervaringen bijdroeg aan vergroting van het leereffect.

Nathalie Veenendaal: “Die interactie tussen de deelnemers werd in de evaluatie van de cursus door heel veel mensen hoog gewaardeerd. Het droeg bij aan het op een aantrekkelijke manier behandelen van op zich vrij droge materie. Het onderling bespreken van praktijksituaties en inhoudelijke behandeling van casuïstiek die herkenbaar was uit de eigen werkpraktijk, maakte het volgen van de cursus aantrekkelijk en interessant. Ook het feit dat de opleidingsgroepen waren samengesteld uit deelnemers van verschillende veiligheidsregio’s was volgens velen een pré. Die samenstelling gaf een mooie mix van casuïstiek en ervaringen uit werkgebieden met verschillend karakter en verschillende uitdagingen qua veiligheid. Daarnaast was er hoge waardering voor het kennis- en deskundigheidsniveau van de docenten en voor de vooraf aangeboden online kennismodule. Daardoor voelden de deelnemers zich bij de inhoudelijke behandeling tijdens de twee lesdagen beter voorbereid.”

Van de mogelijkheid om via een digitaal prikbord feedback te geven op de cursus is volgens Nathalie ruim gebruik gemaakt. Naast de positieve bevindingen en ervaringen kwamen er ook waardevolle tips binnen. Zoals de aanbeveling om na deze voltooide cursus over enige tijd nog een extra opfrisdag te organiseren: “Meerdere deelnemers gaven aan dat op dit moment in de praktijk nog niet volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet wordt gewerkt. Naarmate de implementatie van de wet en de onderliggende uitvoeringsbesluiten langer op zich laat wachten, kan de nu opgedane kennis weer wat wegzakken. Het opfrissen van de materie, kort vóórdat de specialisten industriële veiligheid daadwerkelijk volgens de nieuwe methodiek aan de slag gaan, kan dan ook nuttig zijn.”

Een extra opfrismoment wordt in ieder geval opgenomen in het programma van de volgende netwerkdag in november. Volgens Nathalie bekijken het NIPV en het LEC IV of aanvullend nog een extra intervisiemoment nodig is. “Overigens is de cursus ook onderdeel van de reguliere leergang specialist industriële veiligheid en zal deze te zijner tijd worden opgenomen als leerblok in het leerlandschap risicomanagement. Mensen die tot dusver nog niet in staat zijn geweest de cursus MBA bij te wonen, kunnen in de toekomst dus ook via het leerlandschap deze cursus volgen.”

Lees ook

09-10-2021
Veiligheidsregio’s gezocht voor traineeship Omgevingsveiligheid

Veiligheidsregio’s gezocht voor traineeship Omgevingsveiligheid Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, oktober 2023

15-09-2021
Blog: Elektrificatie in de bouw: veiligheidsgevolgen op de bouwplaats en directe omgeving

“De elektrificatie van materieel vereist meer aandacht voor de veiligheidsaspecten van de energievoorziening op bouwlocaties”, blogt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

30-08-2021
Blog: De veiligheid van innovaties: kans- versus gevolgbenadering

Blog: De veiligheid van innovaties: kans- versus gevolgbenadering

28-07-2021
Blog: 31 ton loodaccu’s of toch die ene li-ion accu

“Lithium-ion accu’s vragen een bijzondere aanpak van brandbestrijding. Door de thermal runaway is langdurige koeling of onderdompeling van deze accu’s noodzakelijk”, bloggen lector Nils Rosmuller en onderzoeker Tom Hessels.

08-04-2021
Blog: Veiligheid als RES(t)post

“Hoewel de energietransitie ook in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) op stoom komt, is de veiligheid nog niet veel meer dan een nachtkaars, soms een waakvlammetje”, blogt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

17-02-2021
Blog: De innovatieagenda voor de brandweer: 5 T’s als stip op de horizon

“De innovatieagenda voor de brandweer moet gebaseerd zijn op 5 T’s: té gevaarlijk, té ingewikkeld, té groot, té heftig en té vies”, blogt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer.

12-02-2021
Blog: Eén klein incident, met vier grote lessen

Blog: Eén klein incident, met vier grote lessen