Alle documenten webinars schuimtransitie gebundeld

31 januari 2022

Nu de reeks webinars ‘Kennisdeling blusschuim’ achter de rug is, heeft het LEC BrandweerBRZO alle factsheets en alle gestelde vragen en gegeven antwoorden gebundeld online gezet. De verzamelde documenten geven belanghebbenden die de webinars niet konden bijwonen een goed overzicht van alle relevante kennis en aandachtspunten rond de transitie naar fluorvrij blusschuim. Via de links onderaan dit artikel kunnen alle kennisdocumenten worden gedownload.

Naast de geschiedenis en ontwikkeling van blusschuim, verschillende typen schuim en hun kenmerken, regelgeving en normen, werd in de online kennisbijeenkomsten door H2K uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen fluorhoudend en fluorvrij blusschuim, applicatiemethoden en alle aspecten die bij de schuimtransitie van belang zijn. Zoals het maken van een goed plan voor de overschakeling op fluorvrij blusschuim, het verantwoord afvoeren van fluorhoudend schuimconcentraat en reiniging van materieel en uitrusting. Ook kwamen aandachtspunten aan de orde als de kwaliteit van schuimbellen, benodigde techniek en armaturen en opslag van fluorvrij schuimconcentraat.

Wie de hele serie van drie webinars volgde, heeft een goede basis om binnen zijn organisatie aan de slag te gaan met de vervanging van gefluoreerd schuim naar fluorvrije alternatieven. De waardering voor de gegeven online workshops was zeer hoog en de geboden informatie werd door de deelnemers van grote toegevoegde waarde genoemd voor de opgave waarvoor overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen staan. “Totaal hebben zo’n 160 geïnteresseerden deelgenomen. De meesten zijn werkzaam voor een veiligheidsregio of brandweerkorps. Maar ook deelnemers van publiek-private brandweerkorpsen en andere overheden, ook uit België, namen deel.” aldus projectleider Jan Meinster.

Tijdens de webinars werden door deelnemers uiteenlopende vragen gesteld, die door deskundigen van een antwoord werden gezien. Al die vragen en antwoorden zijn via de bijgevoegde documenten terug te lezen. Een greep uit de gestelde vragen: ‘Voor welke doeleinden/brandscenario’s is fluorvrij schuim niet of minder geschikt?’ ‘Is drukluchtschuim/CAFS schaalbaar voor grootschalige industriële blustoepassing?’ ‘Is er gevaar dat fluorvrije schuimtypen ook schadelijke componenten bevatten die in de toekomst problemen kunnen opleveren, zoals nu PFAS?’ ‘Hoe kunnen resultaten van kleinschalige blustesten met fluorvrij schuim worden vertaald naar grote industriële brandscenario’s?’

Meer informatie

Lees alle factsheets en Q&A’s op de pagina LEC Industriële Veiligheid.