LEC IV cursus MBA goed ontvangen

Juni 2022

Cursuslokaal met cursusleiders en scherm

De cursus Milieubelastende activiteiten voor medewerkers industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s is door de deelnemers zeer goed ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie van het bijscholingsprogramma die het NIPV en het LEC IV onlangs hebben uitgevoerd. De 96 deelnemers waren unaniem positief over de inhoud, kwaliteit en praktijkgerichtheid van de cursus. Wel vinden veel deelnemers dat een extra opfriscursus over enige tijd gewenst is, omdat door de voortdurend uitgestelde invoering van de Omgevingswet de nieuwe kennis en werkwijzen nog niet in de praktijk worden toegepast. De in de cursus opgedane kennis kan dan weer wegebben.

De cursus Milieubelastende activiteiten (MBA) voor de veiligheidsregio’s is sinds begin dit jaar voor zes deelnemersgroepen verzorgd. Na een inleidende online module met basiskennis volgden twee lesdagen op een opleidingslocatie. Die werden aangeboden in Arnhem (NIPV), Woerden, Vlaardingen en Waalre. De maximum groepsgrootte was 24. Door die compacte opleidingsgroepen was er volgens onderwijskundige Nathalie Veenendaal van het NIPV meer tijd en ruimte voor verdieping in de materie en inhoudelijke behandeling van praktijkcasuïstiek. Ook was meer interactie tussen deelnemers mogelijk, zodat het met elkaar delen van eigen ervaringen bijdroeg aan vergroting van het leereffect.

Nathalie Veenendaal: “Die interactie tussen de deelnemers werd in de evaluatie van de cursus door heel veel mensen hoog gewaardeerd. Het droeg bij aan het op een aantrekkelijke manier behandelen van op zich vrij droge materie. Het onderling bespreken van praktijksituaties en inhoudelijke behandeling van casuïstiek die herkenbaar was uit de eigen werkpraktijk, maakte het volgen van de cursus aantrekkelijk en interessant. Ook het feit dat de opleidingsgroepen waren samengesteld uit deelnemers van verschillende veiligheidsregio’s was volgens velen een pré. Die samenstelling gaf een mooie mix van casuïstiek en ervaringen uit werkgebieden met verschillend karakter en verschillende uitdagingen qua veiligheid. Daarnaast was er hoge waardering voor het kennis- en deskundigheidsniveau van de docenten en voor de vooraf aangeboden online kennismodule. Daardoor voelden de deelnemers zich bij de inhoudelijke behandeling tijdens de twee lesdagen beter voorbereid.”

Van de mogelijkheid om via een digitaal prikbord feedback te geven op de cursus is volgens Nathalie ruim gebruik gemaakt. Naast de positieve bevindingen en ervaringen kwamen er ook waardevolle tips binnen. Zoals de aanbeveling om na deze voltooide cursus over enige tijd nog een extra opfrisdag te organiseren: “Meerdere deelnemers gaven aan dat op dit moment in de praktijk nog niet volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet wordt gewerkt. Naarmate de implementatie van de wet en de onderliggende uitvoeringsbesluiten langer op zich laat wachten, kan de nu opgedane kennis weer wat wegzakken. Het opfrissen van de materie, kort vóórdat de specialisten industriële veiligheid daadwerkelijk volgens de nieuwe methodiek aan de slag gaan, kan dan ook nuttig zijn.”

Een extra opfrismoment wordt in ieder geval opgenomen in het programma van de volgende netwerkdag in november. Volgens Nathalie bekijken het NIPV en het LEC IV of aanvullend nog een extra intervisiemoment nodig is. “Overigens is de cursus ook onderdeel van de reguliere leergang specialist industriële veiligheid en zal deze te zijner tijd worden opgenomen als leerblok in het leerlandschap risicomanagement. Mensen die tot dusver nog niet in staat zijn geweest de cursus MBA bij te wonen, kunnen in de toekomst dus ook via het leerlandschap deze cursus volgen.”

Lees ook

18-04-2023
Open training contactpersoon SIS en training in jouw regio

NIPV organiseert open trainingen voor (nieuwe) contactpersonen SIS en workshops en trainingen met SIS in jouw regio.

03-04-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023 – Leren van incidenten

Incidentonderzoek was de rode draad tijdens deze dag in een volle Brauerszaal bij NIPV. Tevens presenteerde het LEC IV deze dag het kennisdocument ‘Leren van incidenten’: een kader voor de veiligheidsregio’s om incidentonderzoek procesmatig goed in te richten.

03-04-2023
Kennisdocument Incidentonderzoek Industriële Veiligheid gelanceerd

Dit kennisdocument is een kader waarmee de veiligheidsregio’s hun incidentonderzoek in het industriële domein kunnen inrichten.

03-04-2023
Krachtige brandweersamenwerking voor haven Antwerpen

Met het samenwerkingsinitiatief onderkennen de partners dat krachtenbundeling de veiligheid in de Antwerpse haven- en industriezone bevordert; zowel op het gebied van preventie als in de preparatie en respons bij incidenten.

03-04-2023
Drijvend Brzo-bedrijf in de Eemshaven: uitdagingen voor advies en toezicht

In september 2022 werd EemsEnergy Terminal B.V. in de Eemshaven in gebruik genomen: een drijvende LNG-terminal die extra aardgas in het Nederlandse gasnet brengt.

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.