LEC IV cursus MBA goed ontvangen

Juni 2022

Cursuslokaal met cursusleiders en scherm

De cursus Milieubelastende activiteiten voor medewerkers industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s is door de deelnemers zeer goed ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie van het bijscholingsprogramma die het NIPV en het LEC IV onlangs hebben uitgevoerd. De 96 deelnemers waren unaniem positief over de inhoud, kwaliteit en praktijkgerichtheid van de cursus. Wel vinden veel deelnemers dat een extra opfriscursus over enige tijd gewenst is, omdat door de voortdurend uitgestelde invoering van de Omgevingswet de nieuwe kennis en werkwijzen nog niet in de praktijk worden toegepast. De in de cursus opgedane kennis kan dan weer wegebben.

De cursus Milieubelastende activiteiten (MBA) voor de veiligheidsregio’s is sinds begin dit jaar voor zes deelnemersgroepen verzorgd. Na een inleidende online module met basiskennis volgden twee lesdagen op een opleidingslocatie. Die werden aangeboden in Arnhem (NIPV), Woerden, Vlaardingen en Waalre. De maximum groepsgrootte was 24. Door die compacte opleidingsgroepen was er volgens onderwijskundige Nathalie Veenendaal van het NIPV meer tijd en ruimte voor verdieping in de materie en inhoudelijke behandeling van praktijkcasuïstiek. Ook was meer interactie tussen deelnemers mogelijk, zodat het met elkaar delen van eigen ervaringen bijdroeg aan vergroting van het leereffect.

Nathalie Veenendaal: “Die interactie tussen de deelnemers werd in de evaluatie van de cursus door heel veel mensen hoog gewaardeerd. Het droeg bij aan het op een aantrekkelijke manier behandelen van op zich vrij droge materie. Het onderling bespreken van praktijksituaties en inhoudelijke behandeling van casuïstiek die herkenbaar was uit de eigen werkpraktijk, maakte het volgen van de cursus aantrekkelijk en interessant. Ook het feit dat de opleidingsgroepen waren samengesteld uit deelnemers van verschillende veiligheidsregio’s was volgens velen een pré. Die samenstelling gaf een mooie mix van casuïstiek en ervaringen uit werkgebieden met verschillend karakter en verschillende uitdagingen qua veiligheid. Daarnaast was er hoge waardering voor het kennis- en deskundigheidsniveau van de docenten en voor de vooraf aangeboden online kennismodule. Daardoor voelden de deelnemers zich bij de inhoudelijke behandeling tijdens de twee lesdagen beter voorbereid.”

Van de mogelijkheid om via een digitaal prikbord feedback te geven op de cursus is volgens Nathalie ruim gebruik gemaakt. Naast de positieve bevindingen en ervaringen kwamen er ook waardevolle tips binnen. Zoals de aanbeveling om na deze voltooide cursus over enige tijd nog een extra opfrisdag te organiseren: “Meerdere deelnemers gaven aan dat op dit moment in de praktijk nog niet volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet wordt gewerkt. Naarmate de implementatie van de wet en de onderliggende uitvoeringsbesluiten langer op zich laat wachten, kan de nu opgedane kennis weer wat wegzakken. Het opfrissen van de materie, kort vóórdat de specialisten industriële veiligheid daadwerkelijk volgens de nieuwe methodiek aan de slag gaan, kan dan ook nuttig zijn.”

Een extra opfrismoment wordt in ieder geval opgenomen in het programma van de volgende netwerkdag in november. Volgens Nathalie bekijken het NIPV en het LEC IV of aanvullend nog een extra intervisiemoment nodig is. “Overigens is de cursus ook onderdeel van de reguliere leergang specialist industriële veiligheid en zal deze te zijner tijd worden opgenomen als leerblok in het leerlandschap risicomanagement. Mensen die tot dusver nog niet in staat zijn geweest de cursus MBA bij te wonen, kunnen in de toekomst dus ook via het leerlandschap deze cursus volgen.”

Lees ook

03-08-2022
Van LCMS naar Landelijke voorziening Crisisbeheersing

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard.

20-07-2022
Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

20-07-2022
Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

29-06-2022
Themasessie Security in NICT

Half juni organiseerden enkele veiligheidsregio’s samen met NIPV een themasessie over security voor regiocollega’s. Een mooi kijkje in de regionale IV-keuken.

29-06-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

In voorgaande jaren zijn al diverse stappen gezet naar Identity & Access Management (IAM) voor de gezamenlijke voorzieningen (zoals LCMS, de BI-voorziening, SIS en ELO).

29-06-2022
Ontwikkeling landelijke Operationele Risicometer

De afgelopen periode zijn ideeën ontwikkeld voor een Operationele Risicometer (OR). Per scenario wordt gekeken welke risico’s invloed hebben op het betreffende scenario.

29-06-2022
VeRA groeit op

De referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s (VeRA) is al jarenlang hét houvast voor de inrichting van informatievoorziening, op regionaal én landelijk niveau.

29-06-2022
Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne (KCIO)

Bij de oprichting van het KCIO werd de centrale rol van informatievoorziening al direct onderkend. Het uitgangspunt: niet iets opnieuw bouwen, maar slim gebruik maken van wat we al hebben.

29-06-2022
Landelijke BI-voorziening opgeleverd

Inmiddels is de nieuwe landelijke voorziening volop in gebruik! Onder andere door een aantal veiligheidsregio’s, vakgroep Brandonderzoek en lectoraten van NIPV.