Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC IV 9 november

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

Nieuwe risico’s en gevaren doemen op door grote maatschappelijke veranderingen, waaronder de energietransitie. Die energietransitie zal de komende jaren ook in het industriële landschap grote effecten hebben, zoals grootschalige opslag van duurzaam opgewekte stroom, de aanleg van waterstofnetwerken en productie, transport en opslag van ammoniak. Uitdagingen volop voor de veiligheidsregio’s. Hoe gaan zij om met onzekerheden en veiligheidsdilemma’s in de snel veranderende samenleving?

Het programma voor de netwerkdag is inmiddels gereed. In de ochtend zal, naast het gebruikelijke ‘rondje langs de regio’s, Ed Oomes een presentatie geven over ‘omdenken’ in een veranderende maatschappij met nieuwe risico’s. Ed is manager Operational Resilience bij Schiphol. Met zijn kennis van rampen en crises en zijn frisse kijk op het omgaan met risico’s, mogen de deelnemers een pakkend verhaal verwachten. In de middag staan vier workshops gepland, over achtereenvolgens: veiligheid op spoorwegemplacementen, een opfriscursus Omgevingswet, certificeren en testen van blusinstallaties en advisering in de energietransitie.

Na de netwerkborrel wordt een opfrismoment LBR-methodiek verzorgd voor Brzo-inspecteurs. Dit wordt gecombineerd met een maaltijd.

De Netwerkdag is bestemd voor toezichthouders, vergunningverleners, juristen en leidinggevenden industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s en andere inspectiepartners.

Tot ziens op 9 november! Binnenkort opent de inschrijving voor de netwerkdag.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.