Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, november 2023

Het NIPV en het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA-veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast. Vooral voor in de industrie. Om goed over veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen conform deze standaard te kunnen adviseren en er bij inspecties ook adequaat op te kunnen toetsen, is het voor adviseurs, toezichthouders en andere veiligheidsspecialisten belangrijk er voldoende kennis van in huis te hebben en de standaarden te vertalen naar de Nederlandse situatie. De vijfdaagse cursus, gericht op medior en senior specialisten industriële veiligheid, voorziet hierin.

De NFPA-standaarden zijn in de Nederlandse industrie verre van onbekend. Dat heeft een reden, licht adviseur Risicomanagement Linda van de Ven van het NIPV toe: “De van oorsprong Amerikaanse standaarden werden aanvankelijk vooral gehanteerd door multinationals met Amerika als thuisbasis, maar ook andere bedrijven volgen de NFPA als basis voor veiligheidsbeleid en brandbeveiligingsvoorzieningen. De standaarden zijn heel breed toepasbaar, maar zijn vooral voor de industriële omgeving veel gedetailleerder en toegespitst dan Nederlandse standaarden, zoals de NEN en normeringen in het Bouwbesluit. Echter, om ze goed op de Nederlandse praktijk toe te passen is wel een inhoudelijke vertaalslag nodig. Want de industrie in de VS is anders van karakter dan die in Nederland, onder andere wat betreft opslagvolumes van magazijnen, pakhuizen en opslagtanks. Beoordeling van NFPA-standaarden moet daarom wel binnen de Nederlandse praktijkkaders plaatsvinden.”

Het is volgens Linda van de Ven zo’n negen jaar geleden dat voor het laatst een NFPA-cursus is aangeboden, destijds nog onder de vlag van Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV). Al in 2020 bleek er onder specialisten risicobeheersing en industriële veiligheid behoefte om de NFPA-kennis weer op te frissen, omdat zij bij advisering en inspecties vaak met die standaarden in aanraking komen. De coronapandemie gooide toen roet in het eten, maar nu is voor 2024 een cursusprogramma in de steigers gezet. De bijscholingscursus, toegespitst op medior en senior IV-functionarissen van de veiligheidsregio’s, is vooral bedoeld om de bestaande NFPA-kennis op te frissen of te verdiepen (vakbekwaam blijven) en is niet geschikt voor nieuw instromende adviseurs en inspecteurs die de NFPA nog helemaal niet kennen. De cursus, die aansluit bij het Scenarioboek Industriële Veiligheid, duurt vijf dagen en wordt komend jaar tweemaal aangeboden door het NIPV.

Wat leren deelnemers in de cursus? Om te beginnen krijgen de cursisten meer inzicht in de achtergronden en reikwijdte van de NFPA-normeringen en hoe de NFPA-kennis kan worden toegepast op de Nederlandse industriële omgeving. In de leerstof worden onder andere activiteiten behandeld rondom op- en overslag van brandbare vloeistoffen, opslag in bovengrondse tanks, verlading van brandbare stoffen, op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen, opslag in kunststof IBC’s en opslag van drukhouders, fabricage en opslag van tot vloeistof verdichte en gekoelde gassen, gasbollen en aerosolen.

Cursusinformatie

Het programma van het leerblok NFPA bestaat uit:

  • voorbereidingsopdrachten (2-3 uur per opdracht)
  • vijf interactieve lesdagen (6 contacturen uur per lesdag).

Tijdens de vijf lesdagen op het NIPV wordt er interactief lesgegeven. In de lesdagen gaat u dieper in op hoe u de kennis kunt toepassen in uw rol als adviseur of inspecteur industriële veiligheid. Er wordt casuïstiek behandeld en u wordt ook zelf aan het werk gezet door middel van voorbereidingsopdrachten. Een lesgroep telt maximaal 20 deelnemers.

Planning en belangrijke data

Lesgroep 1: week 12 (18 t/m 24 maart) 2024
Lesgroep 2: week 44 (28 oktober t/m 1 november) 2024

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-10-2021
Veiligheidsregio’s gezocht voor traineeship Omgevingsveiligheid

Veiligheidsregio’s gezocht voor traineeship Omgevingsveiligheid Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, oktober 2023

15-09-2021
Blog: Elektrificatie in de bouw: veiligheidsgevolgen op de bouwplaats en directe omgeving

“De elektrificatie van materieel vereist meer aandacht voor de veiligheidsaspecten van de energievoorziening op bouwlocaties”, blogt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

30-08-2021
Blog: De veiligheid van innovaties: kans- versus gevolgbenadering

Blog: De veiligheid van innovaties: kans- versus gevolgbenadering

28-07-2021
Blog: 31 ton loodaccu’s of toch die ene li-ion accu

“Lithium-ion accu’s vragen een bijzondere aanpak van brandbestrijding. Door de thermal runaway is langdurige koeling of onderdompeling van deze accu’s noodzakelijk”, bloggen lector Nils Rosmuller en onderzoeker Tom Hessels.

08-04-2021
Blog: Veiligheid als RES(t)post

“Hoewel de energietransitie ook in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) op stoom komt, is de veiligheid nog niet veel meer dan een nachtkaars, soms een waakvlammetje”, blogt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

17-02-2021
Blog: De innovatieagenda voor de brandweer: 5 T’s als stip op de horizon

“De innovatieagenda voor de brandweer moet gebaseerd zijn op 5 T’s: té gevaarlijk, té ingewikkeld, té groot, té heftig en té vies”, blogt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer.

12-02-2021
Blog: Eén klein incident, met vier grote lessen

Blog: Eén klein incident, met vier grote lessen