Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

16 november 2022

Branden met een relatief beperkte brand maar met een grote rookverspreiding, komen steeds vaker voor. In 2019 is praktijkonderzoek gedaan naar rookverspreiding in woongebouwen met inpandige gangen. Maar hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een dergelijke brand met veel rookverspreiding? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

Onderzoeker Hans Hazebroek geeft in de video uitleg over het handelingsperspectief.

Voor wie is de instructievideo?

De video is bedoeld voor manschappen, bevelvoerders, (hoofd)officieren van dienst, adviseurs gevaarlijke stoffen en centralisten van de meldkamer. Ook is er aandacht voor een effectieve samenwerking tussen deze verschillende functies.

Lector Ricardo Weewer geeft een inleiding in de instructievideo.

Handelingsperspectief uitgelegd, tips en aanbevelingen voor oefenen

De video wordt ingeleid door Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde. Vervolgens wordt aan de hand van een praktijkcasus uit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de problematiek rondom rookverspreiding in woongebouwen toegelicht. Hans Hazebroek, onderzoeker bij NIPV en projectleider van het praktijkonderzoek, neemt u mee in de conclusies van het onderzoek. Daarna legt Hazebroek uit wat u concreet moet doen als u geconfronteerd wordt met een brand in een woongebouw met inpandige gangen waar rookverspreiding plaatsvindt. Tot slot geeft Jelle Nijeboer, kennisregisseur bij Veiligheidsregio IJsselland, tips en aanbevelingen voor het oefenen bij rookverspreiding in woongebouwen.

Praktijkonderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen

In juni 2019 deden de Brandweeracademie van het IFV (voorloper van NIPV), Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland twee weken lang praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater. Bekijk voor meer informatie het onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen.

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?