Veerkracht

Overzicht van uitgevoerde onderzoeken op het gebied van veerkracht.

Verkenning naar het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht in tijden van crises (2024)

Het NIPV heeft een verkenning uitgevoerd naar het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht in tijden van crises. Dit heeft geleid tot een aantal inzichten op het gebied van netwerkvorming, capaciteiten, slagkracht, bewustwording en kaderstelling binnen het totale landschap van crisisbeheersing.

Download hier het document.


Crisisnetwerken: effectief en veerkrachtig opereren tijdens crises (2021)

Dit kennisdocument bevat een aantal randvoorwaarden voor effectief opereren van crisisnetwerken. Het document kan dienen als theoretische basis en naslagwerk voor opleiding van operationeel leiders en andere crisisfunctionarissen. Het bevat ook enkele concrete handvatten voor ontwikkelgericht en veerkrachtig handelen in netwerken.


Versterken van veerkracht. Naar een gezamenlijke aanpak van ongekende crises (2020)

Onderzoek naar de oorzaken, dynamiek en effecten van maatschappelijke ontwrichting en hoe veiligheidsregio’s zich het best kunnen voorbereiden op een dergelijke situatie. Onderzoek in samenwerking met Crisisplan.


Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders (2017)

Handreiking aan lokale bestuurders over hoe de veerkracht van de samenleving te versterken voor het geval zich ergens in Nederland een terroristische aanslag voordoet. De publicatie is niet gericht op het operationeel handelen van politie en anderen. Deze uitgave is opgesteld samen met het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool InHolland.