Klimaat

Onderzoek naar maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen.

Klimaatrisico’s: werk voor de veiligheidsregio’s? (2024)

Veiligheidsregio’s kunnen een leidende en coördinerende rol hebben in risico- en crisisbeheersing in relatie tot de gevolgen van klimaatverandering. Maar vervullen die rol op dit moment (nog) slechts beperkt. Dit blijkt uit het onderzoek van het NIPV in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.


Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen (2019)

Wereldwijd beginnen mensen de gevolgen van klimaatverandering te ervaring. Voor ons land is een grootschalige overstroming een van de grootste bedreigingen. Het NIPV deed onderzoek naar maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen in opdracht van het landelijke programma ‘Watercrisis beheersen in een veiligheidsregio’ (Wave 2020).