Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

3 maart 2023

Werkgevers zijn een belangrijke speler bij het faciliteren van hun medewerkers om als vrijwilliger bij de brandweer actief te zijn. In onderzoek van NIPV zijn werkgevers bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid tot het faciliteren van medewerkers om ook bij de brandweer actief te zijn. Het onderzoek biedt handvatten voor wervingscampagnes en voor organisaties die het ondersteunen van brandweervrijwilligers vorm willen geven.

Hier werken vrijwilligers brandweer

Initieel is een derde van de werkgevers bereid om brandweervrijwilligers in dienst te hebben en tijdens werktijd in actie te laten komen, stellen de onderzoekers. Wel denken werkgevers die nog geen ervaring hebben met brandweervrijwilligers dat uitrukken meer tijd kost dan het daadwerkelijk kost. Brandweervrijwilligers zijn afhankelijk van de medewerking van hun hoofdwerkgever wanneer zij onder werktijd moeten uitrukken.

Informatie en urgentie als overtuigende factoren

Zowel het geven van nadere informatie als het benadrukken van de urgentie om nieuwe brandweervrijwilligers te werven heeft een positief effect op de bereidheid bij werkgevers. Uiteindelijk is de helft van de werkgevers geïnteresseerd. De meeste kans om informatie over ‘brandweervrijwilliger worden’ goed te laten landen bij werkgevers is via de afdelingen HR (human resources). Deze afdeling kan helpen om wervingscampagnes voor brandweervrijwilligers verder te brengen in organisaties.

Zzp’ers als potentiële doelgroep

Initieel zijn zzp’ers nauwelijks geïnteresseerd om brandweervrijwilliger te worden. Het geven van voorlichting en het benadrukken van de noodzaak om nieuwe brandweervrijwilligers te werven hebben een positief effect op de mate van bereidheid. Uiteindelijk toont een derde van de zzp’ers interesse om brandweervrijwilliger te worden.

Programma Vrijwilligheid

In 2018 heeft Brandweer Nederland de opdracht gekregen om in samenwerking met de Vakvereniging van Brandweer Vrijwilligers, NIPV en het ministerie van Justitie en Veiligheid, het programma Vrijwilligheid op te starten. Het doel is om te komen tot een betere inzet van vrijwilligers, te zorgen voor continuïteit en handvatten geven voor vrijwilligheid in de toekomst. De serie onderzoeken naar vrijwilligheid is een onderdeel van dit programma. Later dit jaar volgt een rapport dat de conclusies van alle onderzoeken naar dit thema aan elkaar verbindt.

Lees ook

16-03-2023
Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert

Lectoraat Crisisbeheersing constateert ontbreken van landelijke lijn met betrekking tot de inzet NL-Alert om mensen te alarmeren..

16-03-2023
Reflectie herziening Wet publieke gezondheid eerste tranche

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid bekijkt het vanuit de crisismanagementbril.

15-03-2023
Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

15-03-2023
Handboek Gebouwbrandbestrijding: lesboek en naslagwerk

De inzichten van jarenlang onderzoek naar brandverloop, brandbestrijding en incidentmanagement zijn samengebracht in dit nieuwe handboek.

03-03-2023
Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

Werkgevers zijn bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid om medewerkers te faciliteren om ook bij de brandweer actief te zijn.

02-03-2023
Problematiek in opvang vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd

Op 26 januari 2023 kopte het NRC: “Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen?

01-03-2023
Onderzoek geeft inzicht in redenen om te stoppen als brandweervrijwilliger

Wat zijn redenen voor brandweervrijwilligers om te stoppen? In onderzoek van NIPV zijn oud-vrijwilligers hierover bevraagd.

22-02-2023
Blog: USAR-team Turkije (deel 2)

Ruim een week geleden schetste ik mijn dilemma rondom USAR. Moet je zo’n team wel willen? Zeer velen lazen het stukje en reageerden. Nu inmiddels een aantal dagen later is het goed nog enkele observaties te delen.

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.