Maatschappelijke veerkracht

Het maatschappelijk belang van veerkrachtige en weerbare organisaties is groot. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat organisaties binnen het domein van publieke veiligheid niet stilvallen, wanneer zich crises, grootschalige incidenten of verstoringen van vitale processen voordoen.

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen maken onze samenleving kwetsbaar voor verstoringen. Door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen kunnen kleine verstoringen grote effecten hebben op verschillende sectoren tegelijkertijd. Verschillende soorten crises kunnen ontstaan, die van tevoren niet of moeilijk te voorspellen zijn. De complexiteit van zaken en de onzichtbaarheid van incidenten dwingen tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op het organiseren van veerkracht in de samenleving.

Impact op publieke veiligheid

Als veerkracht tijdens crises ontbreekt is er kans op maatschappelijke ontwrichting. Dit betekent dat een relatief grote groep mensen in een gemeenschap bemerkt of vreest dat de voorzieningen, die voor hen van elementair belang zijn, niet beschikbaar (zullen) zijn. De kans op maatschappelijke ontwrichting is de laatste jaren toegenomen: de recente opeenstapeling van crises heeft de sociale cohesie in ons land onder druk gezet.

Maatschappelijke opgave

Het maatschappelijk belang van veerkrachtige organisaties is groot. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de klassieke keten van de publieke veiligheid niet stilvalt. Op dit terrein is er nog veel te winnen. Het is de ambitie van het NIPV om met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie bij te dragen aan het versterken van de maatschappelijke, institutionele en bestuurlijke veerkracht in Nederland.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.