Kennisdocumenten publieke veiligheid

Het NIPV heeft als wettelijke taak om kennisdocumenten die relevant zijn voor de praktijk van crisisbeheersing en brandweerzorg, actueel en beschikbaar te houden.

Organisaties en professionals in de publieke veiligheid, zoals de brandweer, crisispartners en de geneeskundige hulpdiensten, gebruiken kennisdocumenten voor hun organisatie en werkwijze. Deze documenten bevatten gevalideerde kennis, best practices en afspraken die relevant zijn voor de samenwerking tussen operationele diensten, beleidsmakers en crisispartners. De documenten leggen de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast.

Wettelijke taak: actueel en beschikbaar houden

Het is van belang dat deze kennisdocumenten actueel en beschikbaar zijn. Het NIPV heeft als wettelijke taak om hiervoor te zorgen. Periodiek en in overleg met de doelgroepen worden
deze documenten aangepast aan nieuwe inzichten en wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving.

Handboeken, handreikingen, landelijke aandachtskaarten en protocollen

Voor het gebruik en de duiding is de status van de kennisdocumenten belangrijk. De documenten zijn ingedeeld in drie soorten: handboeken, handreikingen en protocollen. De documenten staan hierna per soort op alfabetische volgorde.Handreikingen

Handreikingen zijn adviserend van aard: de organisatie- en/of toepassingsgerichte methodiek is vastgelegd. Doel is om leerervaringen en leerpunten, best practices, deskundigen-, beleids- en uitvoeringsadviezen te delen.

Download hier alle handreikingen.

Landelijke aandachtskaarten spoor

Overige handreikingen

Aandachtskaarten waterstof incidentbestrijding (2019)

Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (2021)

Protocolkaarten incidentbestrijding LNG (2016)Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.