Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB)

De NACB, onderdeel van NIPV, richt zich met onafhankelijk toegepast onderzoek en onderwijs op het ontwikkelen en in stand houden van expertise, kennis en kunde binnen de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg.

Actueel

Vakgroep Crisisbeheersing

In de vakgroep Crisisbeheersing wordt (toegepaste) wetenschappelijke kennis op het gebied van crisisbeheersing (waaronder ook risicobeheersing, omgevingsveiligheid, GHOR en bevolkingszorg) ontwikkeld, geduid en gedeeld. Daarnaast draagt de vakgroep bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van (CROHO en Crebo geaccrediteerd) onderwijs op het gebied van crisisbeheersing.

De vakgroep Crisisbeheersing levert de volgende diensten:

 • Programmering en uitvoering van praktijkgericht onderzoek
 • Borging en actueel houden van kennis in rapporten, publicaties en dossiers
 • Zorgen voor het delen en verwerken van gevalideerde kennis naar les-, oefen- en leerstof
 • Zorgen voor kwaliteit van onderzoek door eenduidig beleid, processen en werkwijzen
 • ​​​​​​​Kennisdeling naar de beleids- en beroepspraktijk.

Vakgroep Brandweerzorg

In de vakgroep Brandweerzorg wordt (toegepaste) wetenschappelijke kennis op het gebied van brandweerzorg en brandveiligheid ontwikkeld, geduid en gedeeld. Daarnaast draagt de vakgroep bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van (CROHO en Crebo geaccrediteerd) onderwijs op het gebied van brandweerzorg.

De vakgroep Brandweerzorg levert de volgende diensten:

 • Programmering en uitvoering van praktijkgericht onderzoek
 • Borging en actueel houden van kennis in rapporten, publicaties, en dossiers
 • Zorgen voor het delen en verwerken van gevalideerde kennis naar les-, oefen- en leerstof
 • Zorgen voor kwaliteit van onderzoek door eenduidig beleid, processen en werkwijzen
 • Kennisdeling naar de beleids- en beroepspraktijk.

Vakgroep Datawetenschappen

In de vakgroep Datawetenschappen wordt (toegepaste) wetenschappelijke kennis op basis van data en statistieken ontwikkeld, geduid en gedeeld. Daarnaast draagt de vakgroep bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van (CROHO en CREBO geaccrediteerd) onderwijs op het gebied van datawetenschappen binnen de domeinen brandweerzorg en crisisbeheersing.

De vakgroep Datawetenschappen levert de volgende diensten:

 • Programmering en uitvoering van praktijkgericht onderzoek
 • Borging en actueel houden van kennis in rapporten, publicaties, en dossiers
 • Zorgen voor het delen en verwerken van gevalideerde kennis naar les-, oefen- en leerstof
 • ​​​​​​​Zorgen voor kwaliteit van onderzoek door eenduidig beleid, processen en werkwijzen
 • Kennisdeling naar de beleids- en beroepspraktijk.

Opleidingen Crisisbeheersing

Het team Opleidingen crisisbeheersing verzorgt en ontwikkelt vakinhoudelijk onderwijs, opleidingen, les-, oefen- en leerstof en examens voor crisisbeheersing, en het CROHO en Crebo geregistreerde onderwijs voor dit vakgebied. Voor deze taken en voor het onderhoud en de doorontwikkeling van kwalificatiedossiers, onderwijs, les-, oefen- en leerstof en examens, maakt het team gebruik van gevalideerde kennis vanuit de vakgroepen en informatie voortkomend uit onderwijskundige evaluaties. Uitvoering van examens vindt plaats onder toezicht van Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC) van NIPV.

Het team Opleidingen crisisbeheersing levert de volgende diensten:

 • Ontwikkeling en onderhoud van kwalificatiedossiers
 • Ontwikkeling en onderhoud van onderwijs, opleidingen, les-, oefen- en leerstof en examens
 • Organisatie van onderwijs, opleidingen en examens
 • Coördinatie van de uitvoering van onderwijs, opleidingen en examens
 • Uitvoering van onderwijs, opleidingen en examens
 • Werving en selectie van extern onderwijs- en examenpersoneel
 • Professionalisering van onderwijs- en examenpersoneel op inhoud en didactiek.

Onderwerpen

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.