Innovatie

Als NIPV willen we een waardevolle bijdrage leveren aan innovatieve ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren van werken en concrete oplossingen voor de voorziene uitdagingen in crisisbeheersing en brandweerzorg.

Strategische innovatie en de drie thema’s

Het NIPV heeft voor de komende jaren vijf thema’s vastgesteld: Klimaatadaptatie, Veilige energietransitie, Informatie gestuurde veiligheid, Fysiek veilige leefomgeving en Maatschappelijke veerkracht. Onze strategische innovatieagenda is ondersteunend aan deze thema’s. Daarbij ligt de focus op:

  • Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel
  • Information overload en ontsluiting naar operationele manschappen
  • Vernieuwing onderwijs

In opdracht van de RCDV faciliteert het NIPV ook innovatie binnen de veiligheidsregio’s.

Voor de laatste Innovatie-ontwikkelingen in de Veiligheidsregio’s en hun Innovatieplatform kunt u contact opnemen met ester.willemsen@nipv.nl

Binnen de thema’s worden meerdere initiatieven uitgewerkt om verder invulling te geven aan de strategische innovatieagenda van het NIPV. Zowel voor het doorontwikkelen van concrete ideeën die worden ingebracht, als voor het stimuleren van het innovatievermogen NIPV-breed. Ook wordt aangesloten bij de strategische onderzoeksagenda van het NIPV.

Lees meer over de drie thema’s:

Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel

De komende 5 jaar wordt een tekort aan operationeel personeel bij de brandweer verwacht. Oplossingsmogelijkheden waarop wordt ingezet zijn: smart firefighting(bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers door bijv. exoskeletten) en ontwikkelingen die menselijke inzet in gevaarlijke omstandigheden beperken (zoals robots of drones).

Information overload en ontsluiting naar operationele manschappen

De toenemende beschikbaarheid van informatie en data zorgt voor information overload en congestie bij het ontsluiten van al deze informatie naar operationele manschappen. Door het ontwikkelen van tools en technieken die datagedreven werken met behulp van o.a. artificial intelligence, kan dit worden tegengegaan.

Deze technieken kunnen ondersteunen door het ontsluiten van data in de vorm van specialistische kennis en handelingsperspectief naar de veiligheidsprofessional op straat. 

Vernieuwing onderwijs

Het huidige onderwijs kan niet altijd meer aansluiten op de nieuwe typen incidenten en ontwikkelingen die ontstaan. Vernieuwing in onderwijsmethodieken is daarom nodig, gebruikmakend van ontwikkelingen bij andere opleidingsinstituten, nieuwe leermethodes, digitale ontwikkelingen etc. Dit kan o.a. door het toepassen van virtual reality in oefenen en opleiden; het ontwikkelen van realistische oefenomgevingen met gebruiksvriendelijke tooling.

Team Ontwikkeling en Innovatie

Het team Ontwikkeling en Innovatie van het NIPV fungeert als een loket, faciliteert het innovatieproces en hanteert een afwegingskader voor interne en externe initiatieven. Hierin wordt ook samengewerkt met het ministerie en andere innovatiepartners, zoals TNO, KNMI, en RIVM. Binnen experimenten, projecten en dergelijke activiteiten neemt Innovatie NIPV de rol van procesbegeleider in. Ook inspireren we NIPV-medewerkers tot innovatief denken en werken we zowel intern als extern mee aan concrete innovatieve oplossingen in crisis- en brandweerzorg.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.