Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

oktober 2023

In september is de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid gestart. Het is, na de leerstroom Ruimtelijke Veiligheid, de tweede leerstroom die wordt aangeboden. “Deze leerstromen kennen als onderlegger een visie op flexibel leren, vertaald in een leerlandschap bestaande uit leerblokken. De leerstromen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s”, vertelt Marieke Geelen, onderwijskundige bij het NIPV.

Een belangrijk verschil tussen het leerlandschap en de traditionele leergangen is de opbouw in afzonderlijk van elkaar te volgen leerblokken. “Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep lerenden die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, aldus Marieke. “Binnen de leerstroom Industriële veiligheid worden twee adviesleerroutes gekend voor deelnemers die als beginnend beroepsbeoefenaar gediplomeerd willen worden voor de functie Adviseur Industriële Veiligheid (AIV) en/of Inspecteur Industriële Veiligheid (IIV).” 

Meer flexibiliteit en aansluiting bij leerbehoefte

“Het idee voor het leerlandschap is zes jaar geleden ontstaan na gesprekken en werksessies met verschillende vertegenwoordigers van het vakgebied risicobeheersing”, vervolgt Marieke. ”Hieruit bleek dat er behoefte is aan meer flexibiliteit, aan maatwerktrajecten aansluitend bij de eigen dynamiek, problematiek, thematiek van veiligheidsregio’s én de individuele leerbehoefte. In de reguliere leergangen om vakbekwaam te worden, doorlopen alle deelnemers hetzelfde curriculum. De mogelijkheden voor eigen inkleuring is zeer beperkt. Met het leerlandschap opgebouwd uit leerblokken is het mogelijk om als deelnemer een passende leerroute te bouwen. Er zijn leerblokken waarin fundamentele basiskennis en kunde worden onderwezen, naast leerblokken waarin op themaniveau de vakinhoudelijk verdieping wordt gekend.”

Geen scheidslijn tussen vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven

“Er wordt in het leerlandschap geen scheidslijn gekend tussen vakbekwaam worden versus vakbekwaam blijven en geen scheidslijn gekend tussen functieprofielen. Het leerlandschap is er om te voorzien in de leerbehoefte van zowel de beginnend als de meer ervaren beroepsbeoefenaar Risicobeheersing”, aldus Marieke.

Brandveiligheid is de volgende leerstroom

De volgende te ontwikkelen leerstroom in het leerlandschap is Brandveiligheid. In deze leerstroom wordt onder meer de adviesleerroute voor het kwalificatiedossier Specialist Brandveiligheid ontwikkeld. Deze leerstroom wordt naar verwachting in september 2024 opgeleverd.  

Bekijk ook

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.