LBR-boekje deel 2 klaar voor distributie

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, juni 2024

Deze maand publiceert het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) het tweede deel van het LBR-boekje: een handreiking voor toepassing van de techniek- en systeemroute LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) voor de Seveso-inspecteurs van de veiligheidsregio’s. Met deze handreiking wil het LEC IV voorzien in de behoefte aan verdieping in de LBR-methodiek en praktische handvatten bieden om deze methode toe te passen.

staat van de veiligheid 2023

In 2023 is een succesvolle bijscholingscursus voor de LBR-systematiek georganiseerd, waarbij het LBR-boekje is geïntroduceerd. Dit ‘correctbook’ bevat een aantal pagina’s informatie op hoofdlijnen over de LBR-methode. Het nu verschenen tweede deel van het boekje gaat dieper in op de te inspecteren thema’s. Het geeft (beginnende) toezichthouders van de veiligheidsregio’s handvatten bij het toepassen van de LBR-methodiek tijdens Seveso-toezicht. Daarbij ligt de focus op primaire en secundaire maatregelen voor het beperken en  beheersen van de gevolgen van zware ongevallen. Zowel de systeem- als de techniekroute komt daarbij aan bod.

De projectgroep die dit kennisdocument heeft opgesteld, bestond uit Sjaak Offermans, Antoon Kleijne en Guus Keursten (beiden namens de veiligheidsregio’s lid van de LBR-redactieraad) en Henk van Wetten, projectleider van het LEC IV.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-07-2024
Bedrijfsbrandweeraanwijzingen en Omgevingswet: koppeling met ARIE-regeling bestaat niet meer

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de koppeling met de ARIE-regeling helemaal losgelaten.

25-06-2024
Meerjarenplan 2024-2027 LEC Industriële Veiligheid verder uitgewerkt

Het Meerjarenplan 2024-2027 van het LEC Industriële Veiligheid is voltooid en de eerste thema’s staan al op de agenda voor uitvoering.

25-06-2024
NFPA-cursus biedt waardevolle kennisupgrade

De eerste ervaringen met het leerblok over de NFPA-standaarden (NFPA = National Fire Protection Associaton) zijn positief.

25-06-2024
LBR-boekje deel 2 klaar voor distributie

Deze maand verschijnt het tweede deel van het LBR-boekje: een handreiking voor toepassing van de techniek- en systeemroute LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) voor de Seveso-inspecteurs van de veiligheidsregio’s.

25-06-2024
Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten online

De nieuwe handreiking leidt specialisten stap voor stap door het adviesproces bij vergunningtrajecten rond milieubelastende activiteiten. Met de komst van de Omgevingswet is dat adviesproces op een nieuwe leest geschoeid.

25-06-2024
Nederlandse rampbestrijdingsplannen in Europees perspectief

Tijdens een Europees seminar over rampbestrijdingsplannen trad Jan Meinster namens het LEC Industriële Veiligheid op als gastspreker.

25-06-2024
Livetest toont gebreken in de betrouwbaarheid van stationaire brandblussystemen aan

Het ‘live’ testen van stationaire brandblussystemen in hun bedrijfsomgeving is belangrijk om aan te tonen dat die systemen effectief en betrouwbaar zijn voor het bestrijden van de brandscenario’s waarvoor ze zijn bedoeld.

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.