Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, november 2023

Het NIPV en het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA-veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast. Vooral voor in de industrie. Om goed over veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen conform deze standaard te kunnen adviseren en er bij inspecties ook adequaat op te kunnen toetsen, is het voor adviseurs, toezichthouders en andere veiligheidsspecialisten belangrijk er voldoende kennis van in huis te hebben en de standaarden te vertalen naar de Nederlandse situatie. De vijfdaagse cursus, gericht op medior en senior specialisten industriële veiligheid, voorziet hierin.

De NFPA-standaarden zijn in de Nederlandse industrie verre van onbekend. Dat heeft een reden, licht adviseur Risicomanagement Linda van de Ven van het NIPV toe: “De van oorsprong Amerikaanse standaarden werden aanvankelijk vooral gehanteerd door multinationals met Amerika als thuisbasis, maar ook andere bedrijven volgen de NFPA als basis voor veiligheidsbeleid en brandbeveiligingsvoorzieningen. De standaarden zijn heel breed toepasbaar, maar zijn vooral voor de industriële omgeving veel gedetailleerder en toegespitst dan Nederlandse standaarden, zoals de NEN en normeringen in het Bouwbesluit. Echter, om ze goed op de Nederlandse praktijk toe te passen is wel een inhoudelijke vertaalslag nodig. Want de industrie in de VS is anders van karakter dan die in Nederland, onder andere wat betreft opslagvolumes van magazijnen, pakhuizen en opslagtanks. Beoordeling van NFPA-standaarden moet daarom wel binnen de Nederlandse praktijkkaders plaatsvinden.”

Het is volgens Linda van de Ven zo’n negen jaar geleden dat voor het laatst een NFPA-cursus is aangeboden, destijds nog onder de vlag van Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV). Al in 2020 bleek er onder specialisten risicobeheersing en industriële veiligheid behoefte om de NFPA-kennis weer op te frissen, omdat zij bij advisering en inspecties vaak met die standaarden in aanraking komen. De coronapandemie gooide toen roet in het eten, maar nu is voor 2024 een cursusprogramma in de steigers gezet. De bijscholingscursus, toegespitst op medior en senior IV-functionarissen van de veiligheidsregio’s, is vooral bedoeld om de bestaande NFPA-kennis op te frissen of te verdiepen (vakbekwaam blijven) en is niet geschikt voor nieuw instromende adviseurs en inspecteurs die de NFPA nog helemaal niet kennen. De cursus, die aansluit bij het Scenarioboek Industriële Veiligheid, duurt vijf dagen en wordt komend jaar tweemaal aangeboden door het NIPV.

Wat leren deelnemers in de cursus? Om te beginnen krijgen de cursisten meer inzicht in de achtergronden en reikwijdte van de NFPA-normeringen en hoe de NFPA-kennis kan worden toegepast op de Nederlandse industriële omgeving. In de leerstof worden onder andere activiteiten behandeld rondom op- en overslag van brandbare vloeistoffen, opslag in bovengrondse tanks, verlading van brandbare stoffen, op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen, opslag in kunststof IBC’s en opslag van drukhouders, fabricage en opslag van tot vloeistof verdichte en gekoelde gassen, gasbollen en aerosolen.

Cursusinformatie

Het programma van het leerblok NFPA bestaat uit:

  • voorbereidingsopdrachten (2-3 uur per opdracht)
  • vijf interactieve lesdagen (6 contacturen uur per lesdag).

Tijdens de vijf lesdagen op het NIPV wordt er interactief lesgegeven. In de lesdagen gaat u dieper in op hoe u de kennis kunt toepassen in uw rol als adviseur of inspecteur industriële veiligheid. Er wordt casuïstiek behandeld en u wordt ook zelf aan het werk gezet door middel van voorbereidingsopdrachten. Een lesgroep telt maximaal 20 deelnemers.

Planning en belangrijke data

Lesgroep 1: week 12 (18 t/m 24 maart) 2024
Lesgroep 2: week 44 (28 oktober t/m 1 november) 2024

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.