Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid gaat oer de vermogens en handelingen van burgers om incidenten, en de nasleep ervan, zelfstandig dan wel met behulp van anderen zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beheersen.

Zelfredzaamheid heeft betrekking op het gedrag van de getroffenen van een incident en is daarom te onderscheiden van de begrippen redzaamheid en burgerparticipatie:

  • Redzaamheid: hulp van omstanders die onafhankelijk van hulpdiensten op gang komt.
  • Burgerparticipatie: hulp van omstanders die onder coördinatie van de hulpdiensten wordt uitgevoerd. Verschillende factoren zowel voor, tijdens als na een incident, ramp of crisis beïnvloeden de mate van zelfredzaamheid van burgers. Denk hierbij aan de mate van zelfredzaamheid van burgers in de dagelijkse situatie, persoonlijke kenmerken en de sociale en fysieke omgeving waarin burgers zich bevinden.


Verminderd zelfredzamen

In de visie Bevolkingszorg op orde 2.0 (2014) is een verschuiving te zien in de rol van de overheid met betrekking tot de zelfredzaamheid van burgers. De overheid gaat uit van de verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers maar geeft zichzelf een expliciete taak ten aanzien van de zorg voor verminderd zelfredzamen ten tijde van een ramp of crisis. De brand in seniorenflat De Notenhout in Nijmegen (2015), de stroomstoring in het VUmc (2015) en de brand in verzorgingstehuis Nieulande in Krabbendijke (2016) zijn voorbeelden van incidenten die de aandacht vestigden op verminderde zelfredzaamheid van burgers.


Het onderzoek Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg? geeft inzicht in verschillende categorieën verminderd zelfredzamen en geeft voorbeelden van verschillende initiatieven van veiligheidsregio’s. Ook komen aan bod de mogelijkheden en dilemma’s voor de overheid rondom de zorg voor verminderd zelfredzamen tijdens een ramp of crises.


Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.