Werkwijze netcentrische crisisbeheersing vernieuwd

3 april 2023

De basisprincipes van de manier waarop partners samenwerken in een crisisnetwerk zijn vernieuwd. Dit is vastgelegd in het Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing 2023.

Multi hulpdiensten
Multi hulpdiensten.

Dit referentiekader is in maart goedgekeurd in het Veiligheidsberaad en onderschreven door de deelnemende partners. Deze werkwijze is daarmee een verbindende schakel tussen veiligheidsregio’s, crisispartners en Rijksoverheid.

Crisisbeheersing is netwerksamenwerking

We krijgen steeds vaker te maken met langdurige verstoringen. Denk hierbij aan de vluchtelingencrisis, corona, extreem weer of een cyberaanval. De aanpak hiervan vraagt om een steeds wisselende netwerksamenwerking tussen crisispartners, waarbij risico’s vroegtijdig in beeld komen. Deelnemende partners werken doorlopend netcentrisch samen om tot een gedeeld beeld van risico’s te komen. Deze manier van samenwerken maakt deel uit van de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb). Deze door de Minister van J&V aangewezen voorziening ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland. Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) maakt hier ook deel van uit.

Deelnemende partijen

In Nederland zijn er meer dan 85 organisaties met elkaar verbonden doordat ze deelnemen aan deze landelijke voorziening. Zij kunnen informatie met elkaar delen over komende risico’s en lopende incidenten. Denk hierbij aan alle veiligheidsregio’s en hulpdiensten zoals politie en Marechaussee. Maar ook partners in de vitale infrastructuur, zoals bijvoorbeeld waterschappen, netbeheerders en Rijkswaterstaat. En de Rijksoverheid, zoals het Nationaal Crisis Centrum (NCC), Departementale Coordinatiecentra Crisisbeheersing (DCC) en het Landelijk Coordinatiecentrum (LOCC).

Netcentrisch werken

De netcentrische werkwijze is eenvoudiger en duidelijker gemaakt. De essentie is samengevat dat:
a) iedere partij een eigen beeld onderhoudt van de situatie, passend bij de eigen rol en taak
b) regie wordt gevoerd op de informatie-uitwisseling
c) continu een actueel gedeeld beeld wordt onderhouden
d) het doel is om gezamenlijke oordeels- en besluitvorming te ondersteunen.

Actueel

Het vernieuwde referentiekader wordt doorlopend aangepast. Het stuk kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Wil je meer weten over deze ontwikkelingen?

Neem contact op met een van de adviseurs

Meer informatie

Kijk voor informatie op de pagina over Netcentrisch werken.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.