Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

3 oktober 2023

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren. Trends en ontwikkelingen in de samenleving vormen hiervoor de basis.

Mensen op dakterras met bloemen en planten in Rotterdam

Als NIPV spelen we in op veranderingen die van invloed zijn op de publieke veiligheid, vertelt Coby Flier, manager van de NACB. “Door klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen ontstaan er nieuwe dreigingen. We zien een toename van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en van complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze raken de vitale veiligheidsbelangen en daarmee de continuïteit van onze samenleving. Om te begrijpen wat dit voor de publieke veiligheid in Nederland betekent, is gevalideerde kennis nodig. Het meerjarenperspectief van een strategische onderzoeksagenda biedt ons de mogelijkheid om te werken aan een gedegen kennisontwikkeling.”

Acht strategische onderzoeksthema’s

De 8 onderzoeksthema’s voor de komende jaren zijn:

  • Veilige en adequate incidentbestrijding en crisisbeheersing (professionele respons)
  • Datagedreven veiligheidsketen en crisismanagement
  • Verbindend en situationeel leiderschap
  • Grenzeloze en langdurige crisis
  • Weerbare en veerkrachtige samenleving
  • Brandveilige samenleving
  • Veilige energietransitie
  • Gevolgen van klimaatverandering en -adaptatie

Ruimte voor flexibiliteit en actualiteit

Het onderzoek wordt gedaan vanuit de lectoraten Brandveiligheidskunde, Brandweerkunde, Crisisbeheersing en Energie- en transportveiligheid. Flier: “In de jaarplannen van onze lectoraten concretiseren we de strategische onderzoeksthema’s. Natuurlijk is er binnen deze jaarplannen ook ruimte voor flexibiliteit en actualiteit: incidenten, crises of andere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot nieuw(e) onderzoek(slijnen).”

Download de strategische onderzoeksagenda 2023-2026