Lessen uit crises en mini-crises

Overzicht van de publicaties verschenen in de reeks Lessen uit crises en mini-crises.


Lessen uit crises en mini-crises

In deze reeks zijn inmiddels 8 reguliere edities en 3 thematische edities verschenen.

Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer (2023)

In deze publicatie komen 14 casussen aan de orde, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022). Centraal staat de vraag wat we uit de casussen kunnen leren. De conclusie van de auteurs is dat een meer eenduidige wijze van evalueren het leren van weersincidenten op een hoger niveau kan brengen. Dit is nodig omdat extreme weersituaties zich in de toekomst vaker en heviger zullen voordoen.

De uitgave is ook te bestellen via o.a. Boom Uitgeverij.


Lessen uit crises en mini-crises: Gezondheidscrises (2021)

In deze publicatie worden tien verschillende gezondheidscrises die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan, beschreven en beschouwd. Zoals de mazelenepidemie in 2013, de casus DuPont/Chemours en de ophef over kunstgrasvelden.


Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020

In het negende jaarboek uit de reeks staat de coronacrisis centraal. Daarnaast worden verschillende mini-crises in deze bijzondere crisis beschouwd. Aan de orde komen de nationale crisisrespons, de rol van de veiligheidsregio’s en de ervaringen van burgemeesters. 


Lessen uit crises en mini-crises: Evenementen (2018)

Deze speciale editie bevat een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en die nu in één uitgave zijn samengebracht.