Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in de crisisbeheersing.

Kennis van de relevante bestuurlijke netwerken is heel belangrijk voor bestuurders om hun werk in een crisissituatie goed te doen. Dit geldt ook voor degenen die bestuurders adviseren. In de veiligheidsregio zijn dat vooral de (gemandateerd) operationeel leider en de adviseur crisisbeheersing.

Netwerkkaarten

De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen in de crisisbeheersing voor verschillende werkvelden. Dit gaat van vreemdelingen tot de bestrijding van bodemverontreiniging en van rampenbestrijding tot dierziektebestrijding. De netwerkkaarten worden gebruikt als naslagwerk tijdens de inzet. En ook bij (de voorbereiding van) oefeningen, trainingen, opleidingen en het opstellen van crisis- en bestrijdingsplannen. Kennis van deze netwerkkaarten is heel erg belangrijk voor het functioneren van bestuurders in een crisissituatie en ook voor degenen die bestuurders adviseren.

Bevoegdhedenschema’s

Naast de netwerkkaarten zijn er ook de bevoegdhedenschema’s. In deze schema’s zijn de belangrijkste (nood)bevoegdheden en verplichtingen te vinden met verwijzingen naar de internationale en nationale wet- en regelgeving. Deze schema’s zijn de juridische basis van de bestuurlijke netwerkkaarten. De oorspronkelijke schema’s zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Bundel Crisis en Recht, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2008). Deze bevoegdhedenschema’s bieden juristen een breed overzicht aan crisisbevoegdheden en –verplichtingen. De bevoegdhedenschema’s zijn niet bedoeld voor gebruik tijdens een inzet (warme fase) in operationele of in bestuurlijke crisisteams.

Documenten

Download hier alle documenten.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.