Landelijk specialisme digitale verkenning

De specialisten van de Teams digitale verkenning zetten hoogwaardige technologie in om het werk van brandweermensen veiliger, efficiënter en effectiever te maken. TDV werkt met onder meer drones en blusrobots, bestuurd door specialisten uit 10 teams verdeeld over Nederland. Voor deze specialistische inzet is het efficiënter om de krachten landelijk te bundelen. De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling.

0

Teamleden

0

Teams verspreid over Nederland

0

Keer gealarmeerd in 2023

Specialisme digitale verkenning maakt brandweerwerk veiliger, effectief en efficiënter

Team digitale verkenning ondersteunt hulpverleners bij het bestrijden van incidenten. Het gaat dan met name om regionale brandweerkorpsen. Daarnaast werkt TDV samen met de andere landelijke specialismen zoals Specialisme technische hulpverlening, Natuurbrandbeheersing en Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Speciaal opgeleide dronepiloten en adviseurs van Team digitale verkenning dragen bij aan de totale beeldvorming tijdens een incident. Dat doen ze door geavanceerde camerabeelden te maken met drones en deze op de juiste manier uit te leggen. Ook genereren ze met behulp van technologische hulpmiddelen een beeld van locaties die niet veilig toegankelijk zijn voor hulpverleners.

Inrichting van landelijk specialisme Digitale Verkenning

Er zijn 10 TDV-teams met in totaal ongeveer 200 specialisten verdeeld over heel Nederland. De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling. Ook onderhoudt de Landelijk coördinator de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.

Zo ontstond TDV

Het Landelijk specialisme digitale verkenning startte toen Veiligheidsregio Twente en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant samen een droneteam begonnen. Daarna ontwikkelde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond door tot Team digitale verkenning.

 In de volgende veiligheidsregio’s is er op dit moment een Team digitale verkenning:

  • Twente
  • Midden- en West-Brabant
  • Haaglanden
  • Gooi en Vechtstreek/Flevoland
  • Zuid-Limburg
  • Rotterdam-Rijnmond
  • IJsselland
  • Gelderland-Zuid
  • Groningen
  • Friesland

Landelijk Adviseur Digitale Verkenning (LA-TDV)

De Landelijk adviseur digitale verkenning (LA-TDV) is het landelijk aanspreekpunt om te sparren over de inzet van digitale verkenningsmiddelen. Als de lokale eenheid bijvoorbeeld bij een complex incident wil weten of TDV kan ondersteunen met de bestrijding van het incident, geeft de LA-TDV hierover advies. De LA-TDV adviseert over de aanvraag van middelen en bij welke veiligheidsregio. Daarnaast is de LA-TDV bij een Fire Bucket Operations (FBO) inzet de liaison tussen het vliegende TDV en het Mobile Air Operations Team (MAOT) & FBO. Hierdoor blijft de vliegveiligheid gewaarborgd. Als laatste rol is de LA-TDV het eerste aanspreekpunt voor de TDV-teams, bijvoorbeeld wanneer afgelost dient te worden of ook als sparringpartner.

NIPV ondersteunt landelijke specialismen

Het NIPV houdt de landelijke specialismen operationeel en faciliteert doorontwikkeling. De Landelijk coördinator TDV onderhoudt het netwerk, zowel nationaal als internationaal. Het NIPV organiseert ook bijeenkomsten om expertise te delen, werft personeel en ondersteunt de vakbekwaamheid van de teams. Ook onderhoudt de Landelijk coördinator de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. Daarnaast is het NIPV de vergunninghouder voor de landelijke vliegorganisatie van de brandweer. 

Meer informatie

Meer weten over het Landelijk specialisme digitale verkenning? Neem dan contact op met Landelijk coördinator TDV Robbert Heinecke.