Landelijk specialisme natuurbrandbeheersing

Door het veranderende klimaat en intensiever gebruik van de natuur, hebben natuurbranden een steeds grotere impact op de omgeving. Naast het juiste materieel, is vooral meer kennis en samenwerking nodig om natuurbranden te bestrijden én voorkomen. Voor deze specialistische inzet is het efficiënter om de krachten landelijk te bundelen. De landelijk coördinator van het NIPV ondersteunt de samenwerking tussen de teams, bevordert vakbekwaamheid en faciliteert doorontwikkeling.

0

Landelijk adviseurs

0

Handcrews

0

Team Fire Bucket Operations

Natuurbranden bestrijden én voorkomen vraagt om een integrale aanpak

Slimmer omgaan met natuurbranden, heeft niet alleen te maken met het bestrijden van de brand. Landschapsinrichting, natuurbeheer, klimaat, weer, repressieve kennis en kunde, het zijn allemaal onderdelen die kunnen bijdragen aan een slimmere aanpak van natuurbrandbeheersing. Het gaat daarbij om een samenspel tussen risicobeheersing, slimme bestrijding en kennisontwikkeling. Het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing richt zich op het repressieve optreden van de brandweer.

Landelijke specialistische teams voor grote en complexe natuurbranden 

Voor het grootschalig optreden wordt de interoperabiliteit van de veiligheidsregio’s bevorderd. De integrale aanpak van natuurbrandbeheersing vraagt ook om nieuwe kennis en kunde. Dit versterkt niet alleen de vakinhoudelijke kennis van veiligheidsprofessionals, maar ook van andere betrokken partners zoals terreinbeherende organisaties.

Inrichting van Landelijk specialisme natuurbrandbeheersing 

Er zijn twaalf Landelijk adviseurs en drie specialistische teams verdeeld over Nederland. De Landelijk coördinator van het NIPV ondersteunt de samenwerking tussen de teams, bevordert vakbekwaamheid en faciliteert doorontwikkeling. Ook onderhoudt de Landelijk coördinator de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland

NIPV ondersteunt landelijke specialismen 

Het NIPV ondersteunt de samenwerking tussen de teams, bevordert vakbekwaamheid en faciliteert doorontwikkeling. De Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing onderhoudt het netwerk van partners waaronder terreinbeherende organisaties. Ook organiseert de Landelijk coördinator bijeenkomsten om expertise te delen, werft hij personeel en ondersteunt de vakbekwaamheid van de teams en onderhoudt hij de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. 

Meer informatie

Meer weten over het Landelijk specialisme natuurbrandbeheersing? Neem dan contact met ons op.