Landelijk specialisme technische hulpverlening

De landelijke specialistische teams STH ondersteunen met bouwkundige vakkennis en specialistisch materieel. Met vijf teams verdeeld over Nederland, is STH binnen negentig minuten ter plaatse in het grootste deel van het land. Inzet van STH is met name bij incidenten waarbij instortingsgevaar dreigt of de slachtoffers met de standaardinzet niet te bereiken zijn. Voor deze specialistische inzet is het efficiënter om de krachten landelijk te bundelen. De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling.

0

Specialisten

0

Inzetten tussen 2016 en 2023

0

Teams in heel Nederland

Specialisme technische hulpverlening als aanvulling bij instortingsgevaar en spoorincidenten

Iedere veiligheidsregio levert technische hulpverlening, bijvoorbeeld als een slachtoffer bekneld zit. Maar wat als de slachtoffers moeilijk te lokaliseren zijn, als er geen contact mogelijk is? Als iemand bekneld zit na een trein- or tramongeval? Of als de werkomgeving moeilijk toegankelijk is en onveilig voor hulpverleners? STH is beschikbaar voor de volgende situaties:

 • Redding van slachtoffers na instorting of spoorincidenten;
 • bouwconstructie stabiliseren na instorting of explosie;
 • omplexe beknellingen zoals spoorincidenten;
 • veilige werkomgeving creëren voor andere hulpverleners.

STH-specialisten hebben bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en ze werken oplossingsgericht. Een STH-teamleider is zo nodig ook adviseur en sparringpartner voor de lokale eenheden bij een incident. Bij grote complexe incidenten vult USAR de STH-teams zo nodig aan of, als het gaat om een spoorincident, is er nauwe samenwerking met specialisten van Prorail.

Inrichting Landelijk specialisme technische hulpverlening

De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling. Ook onderhoudt de Landelijk coördinator de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.  

De 25 veiligheidsregio’s hebben gezamenlijk afgesproken dat er 5 STH-teams in Nederland zijn. Elk team bestaat uit de volgende leden: 

 • 1 Teamleider 
 • 1 Plaatsvervangend teamleider 
 • 5 reddingswerkers 
 • 2 Logistiek ondersteuners 

De teams zijn verdeeld over het land:

 • Team Noord: Fryslân
 • Team Oost: IJsselland
 • Team Midden: Gelderland-Zuid
 • Team Zuid: Midden- en West-Brabant
 • Team West: Hollands Midden.
Landelijk specialisme Stichting Technische Hulpverlening

NIPV ondersteunt landelijke specialismen 

Het NIPV houdt de landelijke specialismen operationeel en faciliteert doorontwikkeling. De Landelijk coördinator STH onderhoudt het netwerk, organiseert bijeenkomsten om expertise te delen, werft personeel, ondersteunt de vakbekwaamheid van de teams en onderhoudt de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. 

Vakbekwaam houden van het specialisme 

Voldoende en vakbekwame mensen zijn de basis van goed functionerende STH-teams. Het NIPV leidt nieuwe vrijwillige en beroepsbrandweermensen op in de verschillende rollen van een team. Ook zijn er geregeld oefeningen voor bestaande STH-teams om de vakkennis op peil te houden. 

Landelijk specialisme Stichting Technische Hulpverlening

Materieel en uitrusting faciliteren en verbeteren

STH gebruikt voor zijn specifieke vakkennis ook specifieke gereedschappen zoals zoekapparatuur om slachtoffers te vinden onder het puin. Het juiste materieel ondersteunt STH-teams om hun werk goed te doen. In nauwe samenwerking met de teams evalueert het NIPV continu of de samenstelling van het gereedschap nog geschikt is. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen pakken we op projectbasis op.  

Meer informatie

Meer weten over het Landelijk specialisme technische hulpverlening? Neem dan contact met ons op.