Landelijk specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Complexe en grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen een grote impact hebben. Gelukkig komen ze niet vaak voor. Voor deze specialistische inzet is het efficiënter om de krachten landelijk te bundelen. De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling.

0

Gaspakinzetten tussen 2021 en 2023

0

Grootschalige ontsmettingen voor eigen personeel

0

Landelijk coördinator

Risico’s bij incidenten met gevaarlijke stoffen landelijk gedekt

Incidenten met gevaarlijke stoffen bestrijden, is een van de vier kerntaken van de brandweer. Elke regio is hiertoe in staat als het om niet te grote of complexe incidenten gaat. Bij grotere incidenten met gevaarlijke stoffen, werken veiligheidsregio’s interregionaal, landelijk en met partijen buiten de brandweer samen.

De landelijke specialistische IBGS-eenheden vullen lokale eenheden aan bij complexe of grote incidenten. Hierbij werken ze samen met verschillende netwerkpartijen.

Verschillende onderdelen IBGS

Binnen IBGS onderscheiden we verschillende onderdelen die horen bij het landelijk specialisme:

  • Bronbestrijding op locatie (in gaspak) met specialistische teams.
  • Advies over schuimgebruik bij het afdekken van plassen met gevaarlijke stoffen, al dan niet in samenwerking met partners.
  • Ondersteuning van industriële bedrijfsbrandweren.
  • Ontsmetting.
  • Meten van gevaarlijke stoffen.
  • Backoffice als hulplijn.

Inrichting van landelijk specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Onder het landelijk specialisme IBGS vallen de backoffice, zes Grootschalige ontsmettingseenhedenen en zes bronbestrijdingsteams. De Landelijk coördinator van het NIPV houdt het landelijk specialisme operationeel en faciliteert doorontwikkeling. Ook onderhoudt de Landelijk coördinator de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.

NIPV ondersteunt landelijke specialismen

Het NIPV houdt de landelijke specialismen operationeel en faciliteert doorontwikkeling. De Landelijk coördinator IBGS onderhoudt het netwerk van veiligheidsregio’s, deskundigen en andere partners. De Landelijk coördinator is ook contactpersoon voor vragen over het specialisme. Het NIPV organiseert daarnaast bijeenkomsten om expertise te delen, werft personeel, ondersteunt de vakbekwaamheid van de teams en onderhoudt de contacten met de portefeuillehouder in de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. 

Meer informatie

Meer weten over het landelijk specialisme incidentbestrijding gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op.