Onafhankelijk advies over het interregionaal beleidsteam (IRBT)

24 april 2023

Leg de positie van de voorzitter van het IRBT niet wettelijk vast. Daarvoor pleiten lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs.

Uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s kwam een aantal interessante bevindingen naar voren waarover momenteel, in relatie tot het nieuwe wettelijke kader, discussie plaatsvindt. Een van de onderwerpen betreft de vraag hoe het zogenoemde ‘bovenregionale gat’ te dichten. Een optie zou kunnen zijn om het interregionale beleidsteam (IRBT), en daarmee ook de positie van de voorzitter van het IRBT, wettelijk vast te leggen.

Bovenregionale structuur versterken

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs pleiten voor een andere oplossing. Zij betogen dat het wettelijk vastleggen van het IRBT niet nodig is. “De bovenregionale leemte doet zich namelijk niet zozeer op bestuurlijk niveau, maar vooral op het operationele niveau voor. Het is daarom van belang om de bovenregionale operationele structuur te versterken, door bij bovenregionale crises één operationeel leider aan te wijzen en via bijvoorbeeld het Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk (KCR2), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)) de koppeling tussen het regionale en nationale niveau te leggen”, aldus Van Duin en Wijkhuijs.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.