NIPV tijdelijk geassocieerd lid Vereniging Hogescholen

30 maart 2022

Op dinsdag 29 maart is het memorandum van overeenstemming getekend tussen de Vereniging Hogescholen (VH) en Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Tekenmoment memorandum: Maurice Limmen (VH) en IJle Stelstra (NIPV)

IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV, : “Deze ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor NIPV om het onderwijs en de lectoraten een stevige plek in het onderwijs- en onderzoeksveld te kunnen (blijven) geven”. Voorzitter Maurice Limmen van VH, vult aan: “We verwelkomen het NIPV als lid van de Vereniging Hogescholen en samen bouwen we verder aan een innovatieve hbo-sector”.

Aanleiding voor het sluiten van deze overeenkomst is het feit dat de bepaling uit de Wet veiligheidsregio’s voor NIPV, namelijk het ontwikkelen en in stand houden van expertise, zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, op gespannen voet kwam te staan met de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). 

Het NIPV is géén hogeschool, maar heeft wèl een zelfstandige, praktijkgerichte onderzoektaak en die – om redenen van herkenbaarheid voor de buitenwereld – heeft georganiseerd in lectoraten met lectoren in dienst. Volgens de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) is dat echter niet toegestaan

Memorandum van overeenstemming en voorwaarden

Het memorandum van overeenstemming biedt hierin de oplossing voor beide partijen. Het NIPV wordt toegelaten als tijdelijk geassocieerd lid van de VH. De VH heeft belang bij het borgen van de kwaliteit van de lectoraten van het NIPV: de statuten en het huishoudelijk reglement van de VH worden aangepast.

Voorwaarde voor het tijdelijk geassocieerd lidmaatschap is dat we binnen een periode van 5 jaar een geaccrediteerde bacheloropleidingen (mede) aanbieden waar na NIPV geassocieerd lid is. Daar worden door NIPV al stappen in gemaakt:

  • Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Saxion Hogescholen om een hbo-bacheloropleiding te gaan verzorgen;
  • Daarnaast verzorgt NIPV samen met de Politieacademie de onbekostigde masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management.

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?