Leren van extreme weersituaties

2 juni 2023

Op 31 mei verscheen in de reeks ‘Lessen uit crises en mini-crises’ een speciale editie over klimaatverandering en extreem weer. In deze editie gaat de aandacht uit naar extreme weersituaties die zich in de afgelopen tien jaar in Nederland hebben voorgedaan. En waarmee wij in de toekomst, als gevolg van de klimaatverandering, mogelijk vaker te maken zullen krijgen.

Brauerszaal tijdens klimaatconferentie

Het NIPV brengt elk jaar het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’ uit, maar dit jaar is er een speciale editie: klimaatverandering en extreem weer. Lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs kijken in deze speciale editie van de reeks terug op diverse klimaatcrises van de afgelopen jaren.

In de publicatie worden veertien casussen beschouwd, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022). Centraal staat de vraag wat we uit de casussen kunnen leren. De conclusie van de auteurs is dat een meer eenduidige wijze van evalueren het leren van weersincidenten op een hoger niveau zou kunnen brengen. Dit is nodig omdat extreme weersituaties zich in de toekomst vaker en heviger zullen voordoen. Extreme neerslag, hitte en droogte vergroten de kans op een domino-effect, met grote gevolgen voor de vitale infrastructuur.  Nederland zal zich moeten voorbereiden op deze risico’s, omdat de publieke veiligheid en de hulpdiensten vaker onder druk komen te staan. Het NIPV heeft de intentie om – in samenwerking met het KNMI en eventueel andere partijen – de handschoen op te pakken en een dergelijk ‘framework’ te gaan ontwikkelen.

Klimaatsymposium Klimaatverandering en extreem weer

Het eerste exemplaar van de publicatie is op 31 mei overhandigd door algemeen directeur IJle Stelstra van NIPV aan Rob Sluijter, programmamanager Early Warning Centre KNMI tijdens het klimaatsymposium Klimaatverandering en extreem weer. Hier werden verschillende visies gedeeld over de impact van extreme weersituaties.

IJle Stelstra: “Door te leren van de voorbeelden zoals de valwind bij Leersum en het hoogwater in Limburg, kunnen we de crises van de toekomst beter aan. Het NIPV is altijd nauw betrokken bij het onderzoeken en/of evalueren van dergelijke crises. De kennis die we daar uit ophalen, delen we met partners. Zo ook met het KNMI.  Het is helder dat de extreme weercrises waar we nu mee te maken hebben, een direct gevolg zijn van de klimaatverandering. We kunnen de klimaatverandering tegengaan of ten minste beperken door als maatschappij andere keuzes te maken. Politici en bedrijven zullen dat eerder doen als de gevolgen van klimaatverandering goed omschreven staan. Het delen van concrete ervaringen van de impact van extreem weercrises in Nederland maakt het tastbaar en werkt urgentie-verhogend.”

Rob Sluijter vult aan: “Door de oprichting van een Early Warning Centre als front office van het KNMI willen we schade en leed veroorzaakt door toenemende weersextremen zo veel mogelijk voorkomen en beperken. Hiervoor geven we de samenleving en professionele afnemers zo vroeg en gedetailleerd mogelijk de meest adequate, onafhankelijke en betrouwbare informatie over risico’s, de te verwachten gevolgen en mogelijke impact die onder meer samenhangen met weer en klimaatverandering. Hiervoor kijken we niet alleen naar meteorologische gegevens, maar leren we graag uit een zo breed mogelijke evaluatie van eerdere crises. Door met elkaar te evalueren maar vooral ook te investeren in elkaar, willen we handelingsperspectief voor onze partners maximaliseren.”

Lees de speciale editie over klimaatverandering en extreem weer

Bestellen

De uitgave Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer is ook te bestellen via. o.a. Boom Uitgeverij.