Lessen uit crises en mini-crises

Overzicht van de publicaties verschenen in de reeks Lessen uit crises en mini-crises.


Verschenen jaarboeken Lessen uit crises en mini-crises

Er zijn inmiddels negen edities verschenen van Lessen uit crises en mini-crises. In de 8 reguliere edities (2012-2019) worden zo’n 15 gebeurtenissen uit het jaar ervoor beschreven en beschouwd.

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020

In het negende jaarboek uit de reeks staat de coronacrisis centraal. Daarnaast worden verschillende mini-crises in deze bijzondere crisis beschouwd. Aan de orde komen de nationale crisisrespons, de rol van de veiligheidsregio’s en de ervaringen van burgemeesters. 


Speciale uitgaven

Er zijn 3 speciale uitgaven verschenen: over klimaat, gezondheidscrises en over evenementen.

Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer (2023)

In deze publicatie komen 14 casussen aan de orde, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022). Centraal staat de vraag wat we uit de casussen kunnen leren. De conclusie van de auteurs is dat een meer eenduidige wijze van evalueren het leren van weersincidenten op een hoger niveau zou kunnen brengen. Dit is nodig omdat extreme weersituaties zich in de toekomst vaker en heviger zullen voordoen.

De uitgave is te bestellen via o.a. Boom Uitgeverij.

Lessen uit crises en mini-crises: Gezondheidscrises (2021)

In deze publicatie worden tien verschillende gezondheidscrises die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan, beschreven en beschouwd. Zoals de mazelenepidemie in 2013, de casus DuPont/Chemours en de ophef over kunstgrasvelden.

Lessen uit crises en mini-crises: Evenementen (2018)

Deze speciale editie bevat een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en die nu in één uitgave zijn samengebracht.