Lessen uit crises en mini-crises

Elk jaar brengt het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV een publicatie uit in de reeks Lessen uit crises en mini-crises. In iedere editie worden zo’n 15 gebeurtenissen uit het jaar ervoor beschreven en beschouwd.


Verschenen edities Lessen uit crises en mini-crises

In de afgelopen jaren zijn er acht edities verschenen van Lessen uit crises en mini-crisis (2012 t/m 2019). Daarnaast zijn er twee speciale uitgaven verschenen: over evenementen en over gezondheidscrises.

Lessen uit crises en mini-crises: Gezondheidscrises

In deze publicatie worden tien verschillende gezondheidscrises die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan, beschreven en beschouwd. Zoals de mazelenepidemie in 2013, de casus DuPont/Chemours en de ophef over kunstgrasvelden.

Lessen uit crises en mini-crises: Evenementen

Deze speciale editie bevat een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en die nu in één uitgave zijn samengebracht.