Lessen uit crises en mini-crises

Overzicht van de publicaties verschenen in de reeks Lessen uit crises en mini-crises.Verschenen jaarboeken Lessen uit crises en mini-crises

Er zijn inmiddels negen edities verschenen van Lessen uit crises en mini-crises. In de 8 reguliere edities (2012-2019) worden zo’n 15 gebeurtenissen uit het jaar ervoor beschreven en beschouwd.

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020

In het negende jaarboek uit de reeks staat de coronacrisis centraal. Daarnaast worden verschillende mini-crises in deze bijzondere crisis beschouwd. Aan de orde komen de nationale crisisrespons, de rol van de veiligheidsregio’s en de ervaringen van burgemeesters. 

Speciale uitgaven

Er zijn 2 speciale uitgaven verschenen: over gezondheidscrises en over evenementen.

Lessen uit crises en mini-crises: Gezondheidscrises

In deze publicatie worden tien verschillende gezondheidscrises die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan, beschreven en beschouwd. Zoals de mazelenepidemie in 2013, de casus DuPont/Chemours en de ophef over kunstgrasvelden.

Lessen uit crises en mini-crises: Evenementen

Deze speciale editie bevat een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en die nu in één uitgave zijn samengebracht.