Waterveiligheid

Het voorkomen van overstromingen en het beperken van de gevolgen van overstromingen door ruimtelijke ordening en crisisbeheersingsmaatregelen.

Door klimaatverandering komen hoogwater en overstromingen vaker voor. Om in Nederland veilig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren moeten we zorgen voor een goede fysieke infrastructuur, ruimtelijke ordening en crisismanagement. Daarnaast moet onze maatschappij weerbaarder worden.

Waterveiligheid

Veiligheidsregio’s, ministeries, waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, Nationale Reddingsvloot, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, vitale sectoren, Nationale Politie en NIPV zijn nauw betrokken bij waterveiligheid. Voor hen is het belangrijk te weten hoe de multidisciplinaire samenwerking bij dit type crisis georganiseerd is in de voorbereiding, tijdens de crises en tijdens de wederopbouw, en welke ervaringen met overstromingen zijn opgedaan.

Meerlaagsveiligheid

Er zijn verschillende typen maatregelen mogelijk om de kans op een overstroming of de gevolgen van een overstroming te verkleinen. Het geheel wordt ook wel aangeduid met de term meerlaagsveiligheid. Hierbij worden drie lagen onderscheiden:

  • Het voorkomen van overstromingen door preventieve maatregelen, bijvoorbeeld dijkverzwaring.
  • De ruimte zo inrichten en gebruiken dat de gevolgen van een overstroming beperkt worden.
  • Crisisbeheersingsmaatregelen die de gevolgen beperken bij een (dreigende) overstroming. Het gaat hierbij om maatregelen en voorbereiding vooraf (preparatie), om de daadwerkelijke bestrijding (repressie) en om nafase/herstel naar de gewenste normale of nieuwe situatie.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.