Informatieblad energietransitie geactualiseerd

14 december 2023

De energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de risico’s hiervan, en hoe zijn die te voorkomen of te verkleinen? Het Informatieblad energietransitie licht de werking van een aantal duurzame energiebronnen en -dragers toe. Ook komen de mogelijke veiligheidsrisico’s en preventieve maatregelen aan bod.

Uitbreiding met Small Modular Reactors, ammoniak en warmtenetten

De eerste versie van het Informatieblad verscheen in 2018. In de vierde versie zijn hoofdstukken toegevoegd over Small Modular Reactors, ammoniak en warmtenetten. De andere duurzame energiebronnen die aan de orde komen, zijn: geothermie, windturbines, biomassa, zonnepanelen, waterstof, li-ion opslagsystemen en kooldioxide.

Concrete veiligheidsonderwerpen voor de planfase

Het Informatieblad kan dienen als achtergronddocument voor veiligheidsadviseurs die meedenken in visie- en planvorming van de fysieke leefomgeving. Adviseurs van veiligheidsregio’s kunnen de kennis gebruiken in hun gesprekken met gemeenten, provincies, Rijk en overige partijen. De uitgave beoogt daarmee bij te dragen aan het faciliteren van een veilige energietransitie.

Lees het Informatieblad energietransitie