“De veerkracht van Nederland wordt nu serieus getest”

15 mei 2024

Het NIPV waarschuwt voor onvoldoende preventiebewustzijn bij overheid, bedrijven en burgers. Wie is aan zet om de veerkracht van Nederland bij een crisis te vergroten? Dat is één van de vragen tijdens het landelijk congres Veerkrachtige crisisbeheersing dat vandaag wordt gehouden in Bussum.

IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV, spreelt tijdens heet de deelnemers aan het landelijk congres Veerkrachtige crisisbheersing van harte welkom.
Algemeen directeur IJle Stelstra opent het landelijk congres Veerkrachtige crisisbeheersing.

In een tijd waarin nieuwe risico’s, onzichtbare en vaak sluipende dreigingen en onvoorziene effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering of oorlogsdreiging zich melden, zijn versterking en verbinding met partners, burgers, overheid en bedrijfsleven de gamechangers om rampenbestrijding en crisisbeheersing houdbaar te houden voor de komende jaren.

IJle Stelstra, algemeen directeur: “Crises zijn van alle tijden. De veerkracht van mensen is dat ook. Maar zijn we wel voorbereid op de nieuwe crises die zich kenmerken door hun lange duur en versnipperde regie? De veerkracht van Nederland wordt in ieder geval nu serieus getest.”

Oproep om te verbinden en te versterken

2024 is voor het NIPV het jaar van de veerkracht. Dit jaar wordt 100 jaar publieke veiligheid voor het voetlicht gebracht. Het gaat daarbij om de maatschappelijke veerkracht, de gevolgen van klimaatadaptatie, een veilige energietransitie en informatiegestuurde veiligheid. Het NIPV roept overheid, bedrijven en burgers op om te verbinden en te versterken. Ook ziet het NIPV een samenwerkende rol voor de brandweer en het Rode Kruis.

Brandweer en Rode Kruis rol geven in civiele bescherming van Nederland

Stelstra: “Preparatie is een maatschappelijke opgave waarbij we gebruik moeten maken van bestaande instituties zoals brandweer en het Rode Kruis en deze een rol moeten geven in de civiele bescherming van Nederland. We hebben in rap tempo in veel woonkernen afscheid genomen van de buurtsuper en de politiebureaus. Gelukkig hebben we nog een degelijk netwerk van 947 kazernes in Nederland dat hiervoor een mooie basis vormt.”

Boek ‘De veerkracht van Nederland’

Vandaag organiseert het NIPV het congres Veerkrachtige crisisbeheersing. Een uniek congres waaraan ruim 65 directeuren, burgemeesters en professionals van zo’n 50 verschillende organisaties bijdragen aan het programma via lezingen, workshops of een paneldiscussie.

Aan het einde van de middag wordt het eerste exemplaar van het boek `De veerkracht van Nederland’ uitgereikt aan een Zeeuws echtpaar dat in 1953 veerkracht toonde tijdens de Watersnoodramp. In dit speciale boek kijkt het NIPV op basis van gesprekken met burgers en professionals terug op rampen en crises van de afgelopen 70 jaar (start 1953) en wordt er 30 jaar vooruitgeblikt. Het boek is te koop of te bekijken op de webpagina Veerkracht van Nederland.