Brandveiligheid bestaande stallen in veehouderij verbeteren

31 januari 2024

Het uitvoeren van een technische ruimte als apart brandcompartiment in bestaande stallen blijkt geen realistische optie te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research, waaraan het NIPV heeft meegewerkt. De onderzoekers bevelen aan om de mate van brandveiligheid van een stal integraal te benaderen en niet op losse onderdelen te beoordelen.

Stalbrand

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden uit 2021 heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd na te gaan in hoeverre het mogelijk is om in bestaande veehouderijbedrijven boven een bepaalde omvang, de technische ruimte(n) als separaat brandcompartiment uit te voeren.

Geen technische ruimte aanwezig

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Wageningen Livestock Research en het NIPV is dat er in veehouderijbedrijven geen technische ruimte aanwezig is zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. De apparatuur komt meestal verspreid over een bedrijf voor. Waarbij de ruimten waarin de apparatuur is aangebracht ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Het uitvoeren van een technische ruimte als apart brandcompartiment is daarom niet realiseerbaar.

Denkkader brandveiligheid gebruiken

De onderzoekers bevelen aan om de mate van brandveiligheid van een stal integraal te benaderen en niet op losse onderdelen te beoordelen. Hierdoor wordt beter inzichtelijk met welke maatregel het meeste effect wordt bereikt. Zodat met een investering in de brandveiligheid het hoogste brandveiligheidsrendement kan worden verkregen. Het denkkader brandveiligheid uit de NIPV-publicatie ‘Basis voor brandveiligheid’ kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen.

Meer informatie

Lees het volledige nieuwsbericht en het rapport op de website van Wageningen University & Research.

Lees de Kamerbrief (d.d. 25 januari 2024) van minister Piet Adema over de aanpak van stalbranden.