Nieuw: Scenarioboek Energietransitie

18 januari 2023

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online. De scenariokaarten zijn, samen met de scenarioboeken Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid, te vinden op één nieuwe website: Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Adviseurs van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die een bedreiging kunnen zijn voor de omgeving. Met de nieuwe scenariokaarten over de energietransitie kunnen zij efficiënt en consistent adviseren over de veiligheidsaspecten van (infrastructurele) energietransitieprojecten.

Waterstof, methanol, biovergister en LNG

De scenariokaarten die nu gereed zijn, behandelen de onderwerpen: waterstofvuilniswagen, bunkeren van methanol, biovergister en de opslag van LNG. Er volgen nog incidentscenario’s over bijvoorbeeld een thuisbatterij, een elektrisch voertuig in een parkeergarage, de opslag van accu’s en zonnepanelen boven een loods.

Begeleidingsgroep van 7 partijen

NIPV ontwikkelt het Scenarioboek Energietransitie met een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Port of Amsterdam vormen de begeleidingsgroep van het project. Zij adviseren onder meer over de uit te werken scenario’s en stellen de definitieve scenario’s vast.

Onderhoud en beheer door NIPV

NIPV zorgt voor het onderhoud en beheer van de scenarioboeken Externe Veiligheid, Energietransitie en Industriële Veiligheid. Het scenarioboek Industriële Veiligheid is momenteel alleen nog beschikbaar in pdf-formaat. Later dit jaar volgt een webversie.

Scenario’s bekijken?

Ga naar de website Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Lees ook

25-01-2023
Actualisatie handreiking Voorbereiding spoorincidenten

Handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

23-01-2023
Protocol Verdachte Objecten herzien

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.

23-01-2023
Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving

In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

21-01-2023
Nieuw: Scenarioboek Energietransitie

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online.

20-01-2023
Paul Gelton verbonden aan NIPV

Per 1 april 2023 zal dhr. Paul Gelton, als strategisch adviseur, verbonden zijn aan de veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

18-01-2023
Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

Feestelijke middag voor twaalf afgestudeerde GAGS’en.

17-01-2023
Hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management gestart!

Vrijdag 13 januari zijn twintig professionals gestart aan de tweejarige hbo-masteropleiding MCPM. De studenten krijgen kennis en kunde voor én door professionals.

16-01-2023
Bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij (dreigende) digitale incidenten onderzocht

Wat kunnen (en mogen) burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij digitale incidenten van het Rijk verwachten en andersom?

12-01-2023
Een toekomst voor het WAS?

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van het WAS in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen.