Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) online beschikbaar

26 april 2022

De leidraad GGB beschrijft het bijstandsmodel, waarin ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT’s), Rode Kruis-Noodhulpteams, GHOR en NIPV samenwerken om tijdens een grootschalig incident op te schalen, bijstand te verlenen en effectief samen te werken.

Ambulance met GGD-medewerker op straat
Ambulance met medewerkers, op straat

De kerngedachte van het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is een snelle opschaling van medewerkers en materieel om gewonden zo snel mogelijk te vervoeren naar het ziekenhuis. Om dit succesvol te kunnen doen is een landelijke, uniforme werkwijze noodzakelijk. De leidraad GGB helpt hierbij en is nu online beschikbaar: www.ggbleidraad.nl.

De leidraad GGB beschrijft het bijstandsmodel, waarin ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT’s), Rode Kruis-Noodhulpteams, GHOR en NIPV samenwerken om tijdens een grootschalig incident op te schalen, bijstand te verlenen en effectief samen te werken. De kerngedachte daarbij is, dat een snelle opschaling van medewerkers en materieel en een effectieve werkwijze helpen om een snelle afvoer van slachtoffers te bewerkstelligen. Het bijstandsmodel beschrijft een landelijk uniforme werkwijze, zodat bijstandsverlening tussen regio’s effectief kan gebeuren. Deze werkwijze is in 2016 ingevoerd en wordt telkens bijgesteld op basis van de ervaringen tijdens een crisis en ontwikkelingen in de reguliere zorg.

Opleiden en oefenen

De digitale versie is met name ontwikkeld voor het opleiden en oefenen van de hulpverleners, die een rol hebben tijdens een inzet. Omdat grootschalige inzetten niet vaak aan de orde zijn moet extra aandacht besteed worden aan het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid tijdens opschaling. Dat gebeurt in de opleidingen van de ambulancemedewerkers, de MMT’s en de leden van de Noodhulpteams, die steeds meer in een elektronische leeromgeving worden aangeboden. Deze website is bedoeld om daar veel makkelijker op aan te sluiten en ook voor de voorbereiding op oefeningen. Verder is de website bedoeld om ook andere geïnteresseerden te informeren over GGB.

Dynamiek

De leidraad wordt periodiek bijgesteld. De versie op de website is een afgeleide van de meest recente versie. Deze digitale versie is mogelijk gemaakt door het NIPV in opdracht van de stuurgroep GGB. Neem voor vragen en opmerkingen over de leidraad en de website contact op met Carian Cools, eindredacteur vanuit NIPV.

Lees ook

24-05-2022
Incidentonderzoeksdag: je kunt niet onderzoeken wat je niet weet

Welke invloed hebben nieuwe bouwwijzen op de rookontwikkeling/verspreiding? Waar loop je tegenaan bij een brand in zonnepanelen? Hoe zorgen we ervoor dat we straks ook nog voldoende vrijwilligers hebben? En hoe bereiken we de steeds langer thuiswonende senior? Deze en vele andere vragen werden belicht tijdens de zevende Incidentonderzoeksdag. De dag is een initiatief van Brandweer Nederland en NIPV.

23-05-2022
Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Vandaag start de landelijke rookmeldercampagne.

23-05-2022
Evaluatie lectoraat Brandpreventie

De commissie heeft veel waardering voor wat het lectoraat binnen het vakgebied brandpreventie heeft bereikt. Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat het lectoraat Brandpreventie ertoe doet.

23-05-2022
De doorwerking van de energietransitie op omgevingsveiligheid

De gevolgen van de energietransitie voor de omgevingsveiligheid zijn nog grotendeels onbekend. Het lectoraat Energie- en transportveiligheid onderzocht welke ontwikkelingen tot 2030 verwacht worden en hoe die kunnen doorwerken op de veiligheid van mensen die wonen en werken in de buurt waar deze ontwikkelingen plaatsvinden.

19-05-2022
Steun van brandweercollega’s helpt bij verwerking incidenten

Welke rol speelt informele collegiale steun bij de verwerking? Karin Dangermond onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek naar de invloed van brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten.

18-05-2022
Snelle brandmelding van levensbelang bij woningbrand

Het snel opmerken en inschakelen van de brandweer vergroot de overlevingskans bij woningbrand, blijkt uit onderzoek van NIPV en teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s.

03-05-2022
De Oekraïense vluchtelingencrisis: Eerste ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het lectoraat Crisisbeheersing een snelle kennismobilisatie uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.

26-04-2022
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) online beschikbaar

De leidraad GGB beschrijft het bijstandsmodel, waarin ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT’s), Rode Kruis-Noodhulpteams, GHOR en NIPV samenwerken om tijdens een grootschalig incident op te schalen, bijstand te verlenen en effectief samen te werken.

21-04-2022
LOT-C na ruim twee jaar ontmanteld

Het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C)), waarvoor veel NIPV-collega’s werkzaam waren, is per eind maart ontmanteld.