Jaarrapportage incidenten met alternatief aangedreven voertuigen 2022 gepubliceerd

25 april 2023

In 2022 waren er 306 incidenten met alternatief aangedreven voertuigen waarbij de brandweer aanwezig is geweest. Het gaat om 189 ongevallen en 117 branden.

De tweede jaarrapportage Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen (AAV’s) geeft inzicht in het aantal en aard van dit type incidenten in Nederland. Dit is waardevolle data waardoor een bijdrage wordt geleverd aan meer inzicht in de risico’s en het lerend vermogen. Dit met als doel dat hulpdiensten onder alle omstandigheden veilig en effectief kunnen optreden.

De volgende vragen stonden centraal in deze tweede jaarrapportage:

  1. Hoeveel incidenten met alternatief aangedreven voertuigen hebben er in 2022 plaatsgevonden?
  2. Wat zijn de kenmerken van de ongevallen met alternatief aangedreven voertuigen in 2022?
  3. Wat zijn de kenmerken van de branden met alternatief aangedreven voertuigen in 2022?

Opvallendheden

Het aantal incidenten met elektrische voertuigen waarmee boodschappen aan huis bezorgd worden is opvallend. Door uitwisseling van ervaringen over deze incidenten is een werkwijze opgesteld voor een effectievere blussing van deze voertuigen. Ook kan door uitwisseling van praktijkervaringen van brandweercollega’s het protocol voor de inzet van de dompelcontainer verder worden aangescherpt.

Aanleiding rapportage

Hoe kunnen we leren van incidenten wanneer we die alleen maar blussen? Dat was een belangrijke vraag waardoor NIPV en Brandweer Nederland jaren geleden zijn gestart met de oprichting van de discipline Brandonderzoek om vervolgens in 2021 landelijk te starten met fundamenteel onderzoek naar incidenten. Dit onderzoek komt tot stand vanuit de samenwerking tussen NIPV en de brandonderzoekers van Brandweer Nederland.