Inzet USAR.NL bij zware aardbeving in Turkije

7 februari 2023

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen. USAR.NL is gevraagd om bijstand te leveren in Turkije. NIPV ondersteunt de uitzending, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de inzet.

USAR oplegger
USAR-oplegger

NIPV biedt logistieke ondersteuning aan de USAR-organisatie om mensen en materieel naar het rampgebied te krijgen. De piketorganisatie van het team Landelijke Middelen is hiervoor 24/7 beschikbaar.

Roland Douqué werd maandagochtend om 06:15 uur opgeroepen om de vrachtwagen met USAR-materieel in gereedheid te brengen. “De USAR-oplegger staat altijd voor 95% klaar in Zoetermeer. Alleen de laatste zaken zoals medicijnen en brandstof moesten we nog toevoegen. Binnen drie kwartier stonden we klaar voor vertrek. Voor de USAR-uitzending naar het rampgebied in Turkije is een complete uitrusting voor 4 reddingsteams geleverd, in totaal zo’n 15 ton aan materieel. Denk daarbij aan zwaar gereedschap zoals hydraulische scharen, slijptollen, zagen en touwen om slachtoffers onder het puin vandaan te kunnen halen. Maar ook aan tenten, water en voedselpakketten waarmee de leden van het USAR-team 10 dagen zelfvoorzienend moeten kunnen functioneren.”

Samen met Mark Overste reed Douqué de volgeladen vrachtwagen naar vliegveld Eindhoven waar de spullen door de douane konden worden ingeklaard. “Voor dat moment zat onze belangrijkste taak erop. De grootste klus staat ons nog te wachten, over 10 dagen komen alle spullen weer terug. Dan moeten we controleren of alles compleet is, de boel weer schoonmaken en repareren. Het geeft mij enorm veel voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan zo’n belangrijke maatschappelijke taak. Het maakt mij heel trots op NIPV en op mijn collega’s. Dit is onze kracht als NIPV en de voornaamste reden dat ik voor deze organisatie werk.”

USAR.NL

USAR.NL (Urban Search and Rescue Nederland) is een landelijk bijstandsteam, ingesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het USAR-team bestaat uit mensen die beroepsmatig werkzaam zijn voor politie, brandweer, ambulance en defensie. Alle USAR-leden zijn gedetacheerd aan NIPV vanuit hun werkgever (bv. veiligheidsregio’s, politie, defensie, etc.). USAR.NL kan door zware betonconstructies zagen, heeft naast de technische hulpmiddelen ook speurhonden en bouwkundigen. Ook heeft het team speciaal opgeleide ambulanceverpleegkundigen, die zijn getraind om zelf in de puinhopen eerste hulp aan een bedolven slachtoffer te bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie: bekijk het liveblog op USAR.nl.

Lees ook

16-03-2023
Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert

Lectoraat Crisisbeheersing constateert ontbreken van landelijke lijn met betrekking tot de inzet NL-Alert om mensen te alarmeren..

16-03-2023
Reflectie herziening Wet publieke gezondheid eerste tranche

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid bekijkt het vanuit de crisismanagementbril.

15-03-2023
Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

15-03-2023
Handboek Gebouwbrandbestrijding: lesboek en naslagwerk

De inzichten van jarenlang onderzoek naar brandverloop, brandbestrijding en incidentmanagement zijn samengebracht in dit nieuwe handboek.

03-03-2023
Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

Werkgevers zijn bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid om medewerkers te faciliteren om ook bij de brandweer actief te zijn.

02-03-2023
Problematiek in opvang vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd

Op 26 januari 2023 kopte het NRC: “Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen?

01-03-2023
Onderzoek geeft inzicht in redenen om te stoppen als brandweervrijwilliger

Wat zijn redenen voor brandweervrijwilligers om te stoppen? In onderzoek van NIPV zijn oud-vrijwilligers hierover bevraagd.

22-02-2023
Blog: USAR-team Turkije (deel 2)

Ruim een week geleden schetste ik mijn dilemma rondom USAR. Moet je zo’n team wel willen? Zeer velen lazen het stukje en reageerden. Nu inmiddels een aantal dagen later is het goed nog enkele observaties te delen.

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.