Landelijk congres Voorrangsvoertuigen

De ontwikkelingen op het gebied van voorrangsvoertuigen staan niet stil. Laat u bijpraten op het vijfde landelijk congres Voorrangsvoertuigen.

Kerngegevens

Datum

6 oktober 2022 van 09.00 – 16.30 uur

Locatie

NIPV in Arnhem

Kosten

€ 85

Voor wie

ambulancediensten, brandweer, politie en andere aangewezen diensten die met optische en geluidssignalen rijden, rijopleiders van hulpdiensten, verkeersveiligheidsorganisaties, kennisinstituten, overheden en belangenorganisaties voor weggebruikers

Organisator

Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV

Toelichting

Wij bieden u een interessant en afwisselend programma waarin we niet alleen terugblikken, maar ook vooruitkijken en ruimte bieden voor discussie over het vakgebied. Daarnaast kunt u vakgenoten ontmoeten en kennis met elkaar uitwisselen.

Programma: plenair en deelsessies

Na het plenaire ochtendprogramma worden in de middag diverse deelsessies georganiseerd. Er zijn twee rondes en u kunt per ronde kiezen uit vijf deelsessies.

Programma

Deelsessies

Energietransitie hulpdienstvoertuigen
Irene Meulenkamp, senior producten- en dienstenmanager Politie Nederland en Jaap Hatenboer, innovatieadviseur, UMCG Ambulancezorg

De overheid wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Ook hulpdiensten moeten overschakelen van voertuigen die rijden op fossiele brandstof naar alternatief aangedreven voertuigen. In deze deelsessie is er aandacht voor het proces van overstappen op elektrische voertuigen met als voorbeeld de eerste operationele elektrische ambulance van UMCG Ambulancezorg. Ook wordt de gehouden pilot met elektrische basispolitievoertuigen besproken, en komen de praktische zaken en ervaringen van deze pilot aan bod.

Invloed van optische en geluidssignalen op rijtijden
Rijk van den Dikkenberg en Vincent Jansen, onderzoekers NIPV

Presentatie over de eerste resultaten van het onderzoek naar de invloed van optische en geluidssignalen op de rijtijden. Er is ruimte voor discussie en vragen vanuit het publiek.

Juridisch vragenuurtje
Achilles Damen, verkeersofficier van justitie

Vooraf ingestuurde vragen over het juridische aspect van (ongevallen met) voorrangsvoertuigen worden in deze deelsessie beantwoord door de verkeersofficier van justitie. Maximaal 15 personen per ronde kunnen deelnemen aan deze sessie.

Mensfactor: welke factoren beïnvloeden het rijgedrag?
Johanna Veeneklaas en Margo Karemaker, onderzoekers NIPV, samen met een rijopleider (n.t.b.)

In 2021 heeft het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen onderzoek gedaan naar psychologische factoren die het rijgedrag van chauffeurs beïnvloeden. In deze deelsessie worden de resultaten besproken en wordt een vertaalslag gemaakt naar de opleidingen.

Voertuigdata: wat kun je ermee?
Dennis van Nunen, adviseur informatie- en procesmanagement, GGD Brabant-Zuidoost

Dennis van Nunen licht toe hoe GGD Brabant-Zuidoost gebruikmaakt van data die in het voertuig wordt verzameld. Hoe kan deze data input geven voor bijvoorbeeld dekkingsgebieden en opleidingen?

Paneldiscussie: kwaliteit van rijopleidingen

Karin Groenewegen, teamleider repressie, brandweer Twente en Huub Gubbels, voormalig hoofd ambulancezorg GGD Zuid Limburg

We zetten ons graag in voor verdere professionalisering van de opleidingen in het land. In deze deelsessie wordt daarom met rijopleiders en de deelnemers gesproken over de kwaliteit van de huidige rijopleidingen en gekeken waar mogelijkheden tot verbetering liggen.

Talking Traffic: actuele (door)ontwikkelingen
Vincent Habers, senior adviseur ITS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inmiddels is naar verwachting de gehele nood- en hulpdienstsector bekend met de mogelijkheid dat intelligente verkeerslichten op tijd groen kunnen geven aan naderende voorrangsvoertuigen, als deze zijn opgenomen in de Talking Traffic-dataketen. Het aantal intelligente verkeerslichten neemt gestaag toe. Ambulancezorg Nederland is druk bezig met de uitrol van Talking Traffic in alle Nederlandse ambulances. En ook de brandweer zet daartoe de eerste stappen.

Een goed moment om de schijnwerper te richten op extra initiatieven en een aantal nieuwe ontwikkelingen ‘in de wereld van Talking Traffic’. Deze kunnen verder bijdragen aan de veiligheid van nood- en hulpdienstvoertuigen (en de bestuurder en passagiers ervan!) die zich met spoed door het verkeer moeten begeven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Bij het aanmelden maakt u een keuze uit de diverse deelsessies. Uiterlijk een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met meer informatie.

Meer informatie

Dit congres wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen. Het kenniscentrum verbindt overheden, hulpverleningsdiensten, verkeersveiligheidsorganisaties, opleiders en overige betrokkenen met elkaar. Het doel is samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer. Bekijk meer informatie over het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen.

Neem voor organisatorische informatie contact op met NIPV Kennisevents.