Helpen optische en geluidssignalen om sneller ter plaatse te komen?

30 april 2024

Hulpdiensten rijden met optische en geluidssignalen (OGS) om aan andere weggebruikers duidelijk te maken dat zij een ‘dringende taak’ hebben. Uit onderzoek van het NIPV blijkt dat de hulpdiensten bij gebruik van OGS sneller ter plaatse zijn dan gewone weggebruikers. Het risico op een ongeval met een hulpverleningsvoertuig is echter groter dan het risico op een ongeval met een regulier voertuig. Met het opgestelde afwegingskader kunnen de hulpdiensten een beslissing nemen over het al dan niet met OGS rijden.

Politie, ambulance, brandweer op locatie

Data verzameld met dashcams

Het verkennende onderzoek van het NIPV bestond uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Voor het praktijkonderzoek zijn met behulp van dashcambeelden data verzameld bij oefenritten van de verschillende hulpdiensten. Hiermee hebben de onderzoekers een beschrijvende en een voorspellende analyse uitgevoerd.

Tijdwinst binnen de bebouwde kom

Alle hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn met een hulpverleningsvoertuig met OGS en met gebruik van vrijstellingen sneller ter plaatse dan gewone weggebruikers. Dit effect is het grootst binnen de bebouwde kom, is kleiner buiten de bebouwde kom en is het kleinst op de snelweg.

Afwegingskader als hulpmiddel

De voorspellende analyse laat zien dat in bepaalde situaties het rijden met OGS een tijdverschil oplevert. Zo blijkt dat een rit met OGS binnen de bebouwde kom bijna altijd tijdwinst oplevert. Er is een kans van 60 procent dat een rit met OGS een tijdwinst van minimaal 1 minuut per gereden kilometer oplevert ten opzichte van normale verkeersdeelname. Het tijdverschil neemt af buiten de bebouwde kom en nog verder op de snelweg. Op de snelweg is de kans slechts 10 procent dat een rit met OGS een tijdwinst van minimaal 1 minuut per gereden kilometer oplevert.

Op basis van de analyse van de gemeten verschillen in rijtijden hebben de onderzoekers een afwegingskader opgesteld. De hulpdiensten kunnen dit hulpmiddel gebruiken om af te wegen in welke situaties zij wel of niet gebruikmaken van OGS en vrijstellingen.

Lees het rapport

Bekijk ook