Webinar Scenarioboek IV

December 2022

Op 1 december verzorgde het LEC Industriële Veiligheid een webinar om IV-specialisten in de veiligheidsregio’s wegwijs te maken in het nieuwe Scenarioboek Industriële Veiligheid. De online presentatie werd live door zo’n vijftig mensen bijgewoond. Zij leerden in pakweg drie kwartier tijd hoe het scenarioboek hen kan helpen bij het bepalen van bedrijfsbrandweerscenario’s bij bedrijfsbrandweeraanwijzingen en in het traject van vergunningadvisering.

Het webinar werd verzorgd door Chantal Torn, Henk van Wetten en Ruud Looijmans. In de inleiding ging Henk kort in op de voorgeschiedenis. Het nieuwe scenarioboek vervangt het oude ‘Scenarioboek BrandweerBRZO’, dat dateert uit 2009 en een van de eerste producten was die onder het toenmalig LEC BrandweerBRZO tot stand kwam.

Henk: “Dat boekwerk richtte zich vooral op de rechterkant van de vlinderdas: scenario’s, effecten, brandbestrijding, vuistregels voor bedrijfsbrandweren en rekenregels voor bijvoorbeeld koeling en schuimblussing en inzet van personeel en materieel. In het coördinatorenoverleg is enkele jaren geleden al vastgesteld dat het scenarioboek nooit is geactualiseerd, terwijl de industrie zich sterk ontwikkelt en ook beleid en regelgeving continu veranderen. Met het oog op de aanstaande Omgevingswet en nieuwe scenariotypen als gevolg van de energie- en grondstoffentransitie, werd het dan ook tijd om het Scenarioboek een grondige update te geven. De nieuwe versie richt zich niet alleen op de preparatie en repressie aan de rechterkant, maar is ook bruikbaar om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te onderbouwen en als vraagbaak.

Het oogmerk was volgens Henk om een digitale web-based versie van het boek beschikbaar te stellen aan de gebruikers in de veiligheidsregio’s, maar dat was aanvankelijk een lastige opgave. Wel is de gelanceerde versie een digitaal pdf-document met hyperlinks, waardoor vanuit het scenarioboek snel en soepel kan worden doorgeschakeld naar andere relevante documentatie, zoals handreikingen, werkbladen en documenten uit de PGS-reeks. Tijdens het webinar wist Chantal Torn echter te melden dat aan de volledige web-based versie alsnog wordt gewerkt in de eerste helft van 2023.

Ruud Looijmans ging met de deelnemers de inhoud in, aan de hand van de vier stappen in het scenarioboek: milieubelastende activiteiten als basis voor de indeling van scenario’s, effecten van incidenten, het opstellen van het vergunningadvies en een rekenblad waar aan de hand van kentallen berekeningen kunnen worden gemaakt voor te hanteren lines of defense, repressief of preventief.

Twee praktijkvoorbeelden gaven een goede indruk van hoe het werken met het scenarioboek in de praktijk gaat. Henk van Wetten behandelde een incidentbestrijdingscasus aan de hand van het scenario tankputbrand en liet zien hoe dit scenario met behulp van de vier stappen snel kon worden vertaald in operationele prestaties, zoals de benodigde inzet en hoeveelheden water en schuim en de tijd waarbinnen het beoogde effect op de brand zichtbaar moet zijn. Ruud Looijmans behandelde een scenario met betrekking tot vergunningadvies, waarbij hij direct maar een nieuw scenariotype nam, dat in het oude scenarioboek nog niet voorkwam: aanvraag voor een opslag van grote hoeveelheden lithium-ion batterijen in een loods. Aan de hand van het scenario ‘brand in opslag van energiedragers’ wordt inzichtelijk met welke aspecten van preventieve brandbeheersing en repressieve inzet rekening moet worden gehouden in termen van geadviseerde maatregelen in het vergunningadvies. Ruud toonde hoe na de keuze voor een bepaald scenariotype snel geschakeld kan worden naar relevante andere documentatie, zoals handreikingen en werkbladen.

Ruud Looijmans lichtte ook toe hoe het nieuwe Scenarioboek IV up to date wordt gehouden. Vanwege de verwachte snelle ontwikkelingen in het industrie- en energielandschap, ligt het voor de hand dat scenario’s sneller zullen wijzigen. Een beheergroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het LEC IV, NIPV en de netwerkpartners, zal het Scenarioboek bewaken en onderhouden, zodat het steeds aansluit op de meest recente praktijkontwikkelingen. Ruud onderstreept het belang van de web-based versie, die regelmatig aangepast zal worden aan nieuwe inzichten en scenario’s. “Belangrijk voor de gebruikers in de IV-praktijk is dan ook dat zij niet het Scenarioboek downloaden naar hun PC en die versie gedurende langere tijd gebruiken. Werk rechtstreeks in de webomgeving, zodat je zeker weet dat je altijd met de laatste geactualiseerde versie werkt.”

Bekijk hier het scenarioboek én het online webinar.

Lees ook

18-04-2023
Open training contactpersoon SIS en training in jouw regio

NIPV organiseert open trainingen voor (nieuwe) contactpersonen SIS en workshops en trainingen met SIS in jouw regio.

03-04-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023 – Leren van incidenten

Incidentonderzoek was de rode draad tijdens deze dag in een volle Brauerszaal bij NIPV. Tevens presenteerde het LEC IV deze dag het kennisdocument ‘Leren van incidenten’: een kader voor de veiligheidsregio’s om incidentonderzoek procesmatig goed in te richten.

03-04-2023
Kennisdocument Incidentonderzoek Industriële Veiligheid gelanceerd

Dit kennisdocument is een kader waarmee de veiligheidsregio’s hun incidentonderzoek in het industriële domein kunnen inrichten.

03-04-2023
Krachtige brandweersamenwerking voor haven Antwerpen

Met het samenwerkingsinitiatief onderkennen de partners dat krachtenbundeling de veiligheid in de Antwerpse haven- en industriezone bevordert; zowel op het gebied van preventie als in de preparatie en respons bij incidenten.

03-04-2023
Drijvend Brzo-bedrijf in de Eemshaven: uitdagingen voor advies en toezicht

In september 2022 werd EemsEnergy Terminal B.V. in de Eemshaven in gebruik genomen: een drijvende LNG-terminal die extra aardgas in het Nederlandse gasnet brengt.

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.