SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, juni 2023

Rick Woldring had niet bepaald een ‘vliegende start’ toen hij in 2019 in opleiding ging voor specialist industriële veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen. Want toen hij begin 2020 zijn vaste contract kreeg, brak de coronapandemie uit. Dat belemmerde hem bij het vinden van zijn plek in de Brzo-praktijk. Inmiddels is die fase niet meer dan een herinnering en bouwt Rick verder aan de voor hem ideale combinatie: IV-specialist en repressief brandweervrijwilliger. “In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

Rick Woldring volgde de opleiding MBO en HBO bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen, waar hij in 2016 afstudeerde. Daarna werkte hij enkele jaren als aardbevingsinspecteur in het Groningse aardbevingsgebied. Letterlijk een klus ‘dichtbij huis, want als inwoner van Zeerijp in het hart van het schadegebied als gevolg van de gasboringen had hij ook enige schade aan zijn eigen woning. De werklast was wisselend, met soms een lange periode aaneengesloten veel gebouwinspecties, maar ook langere tijden dat er niets te doen was.

Rick: “Dat beviel mij niet. Ik wilde een meer continu werkritme bij een vaste werkgever, waarbij ik voorkeur had voor een baan bij de brandweer. Die wereld trok mij al langer. Via een detacheringsbureau kreeg ik de vacature Brzo-inspecteur onder ogen. Weliswaar geen repressieve functie, maar wel binnen de brandweerorganisatie, dus wellicht een baan met perspectief. Ik twijfelde lang of die ‘koude functie’ op het gebied van risicobeheersing wel bij mij zou passen. Veiligheidsregio Groningen wilde graag jonge mensen binnenhalen om het team industriële veiligheid te versterken en bood mij aan het een half jaar te proberen. Toen werd mijn interesse voor de industriële veiligheid gewekt en werd ik enthousiast.”

Werken en leren

Het mooie van de nieuwe job was volgens Rick de combinatie van werken en leren. Dat hij in zijn opleidingstijd al mee kon op inspecties en de rapportages kon gebruiken als stof voor zijn leeropdrachten, was een groot voordeel om goed in de materie te komen en de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. “De kennismaking met het werkveld industrie bracht mij nieuwe inzichten. Het was bijvoorbeeld een eyeopener hoe enorm verstrekkend de effecten van sommige scenario’s, zoals een chloorlekkage kunnen zijn, met serieuze kans op gezondheidsproblemen tot gevolg. Omdat ik ook de ambitie had om repressief aan de slag te gaan, werd het voor mij een belangrijke motivatie om met advisering en inspecties de veiligheid van repressieve brandweercollega’s te waarborgen, als ze incidenten met gevaarlijke stoffen in bedrijven moeten bestrijden. Die koppeling tussen IV-toezicht en de operationele brandweerpraktijk vind ik boeiend.”

Begin 2020 voltooide Rick de leergang industriële veiligheid en volgde een vast contract bij veiligheidsregio Groningen. Maar toen brak de Covid-pandemie uit en die leverde voor hem wel enkele hobbels op: “Ik was nog volop bezig kennis te maken met de organisatie en met collega’s, maar dat werd opeens doorbroken. Contacten verliepen vooral digitaal via de mail en Teams en inspecties werden opgeschort of tot een minimum beperkt. Ook met kleinere inspectieteams om zo min mogelijk persoonlijk contact bij bedrijven te hebben. Dat had tot gevolg dat ik als beginnend beroepsbeoefenaar aanvankelijk niet mee op inspectie kon met ervaren inspecteurs om de kneepjes van het vak te leren. Dat waren twee lastige jaren. Waarin ik wel achterstand heb opgelopen. Toen daarna weer werk op kantoor mogelijk was, werd ik door veel mensen als ‘de nieuwe collega’ gezien, terwijl ik al twee jaar in de organisatie werkzaam was. Een rare gewaarwording. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik bepaalde kennis mis, door de vertraging, maar gelukkig word ik door mijn collega’s heel goed ondersteund en gefaciliteerd.”

Zelfstandig inspecties uitvoeren

Sinds 2021 voert Rick zelfstandig inspecties uit, maar vooralsnog vooral bij de lage drempel Brzo-bedrijven. Geleidelijk groeit Rick in zijn kennis en vaardigheden, maar zijn aanvankelijke verwachting dat hij zo’n drie jaar nodig zou hebben om op het kennisniveau van zijn collega’s te komen, is wel wat bijgesteld. “Ik zal zeker vijf jaar praktijk achter de rug moeten hebben om op hetzelfde niveau te komen. Industriële veiligheid is complexe en veelomvattende materie. Je hebt te maken met wet- en regelgeving, complexe techniek, risicovolle processen, de menselijke factor in risicomanagement, het is een enorm breed thema. Een van de dingen die ik in de praktijk heb geleerd is dat je heel goed moet focussen op wat je precies wilt inspecteren en welke informatie je nodig hebt. Anders loop je het risico te ‘verzuipen’ in informatie. Daar moet ik nog verder in groeien.”

Inmiddels is Rick een flinke stap verder in zijn ambitie om ook repressief aan de slag te gaan. In mei heeft hij zijn manschapexamen ‘brand’ met goed resultaat voltooid, zodat hij inmiddels voor brandmeldingen mee mag op de uitruk vanaf de kazerne Loppersum. Dat hij in die hoedanigheid ooit voor een incident op een Brzo-bedrijf komt te staan is onwaarschijnlijk, want industrie is niet aanwezig in het verzorgingsgebied van die kazerne. Als er regionaal wordt opgeschaald misschien. Toch blijft ook de repressieve kant van het vakgebied industriële veiligheid hem boeien. “Als ik vooruit kijk naar hoe ik verder wil groeien in het IV-domein, gaat mijn interesse uit naar het adviseren rond bedrijfsbrandweeraanwijzingen en toezicht op bedrijfsbrandweer.”

Wil jij je oriënteren om ook aan het werk te gaan als specialist industriële veiligheid? Neem dan voor meer informatie contact op met een van de coördinatoren in het land of met het Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.