Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van het NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.

Het Scenarioboek Industriële Veiligheid heeft afgelopen zomer een flinke update gehad. Alle 112 in het document benoemde scenario’s zijn door NIPV gedigitaliseerd en online gezet; een aanvulling die al werd aangekondigd tijdens het webinar in december vorig jaar, waarin het scenarioboek werd gepresenteerd en de systematiek en werkwijze werden toegelicht. Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken nu deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.

De scenariokaarten IV zijn gerubriceerd in twee groepen: milieubelastende activiteiten (MBA) en Scenario’s (incidenttypen). De beschreven scenario’s verwijzen door naar uitwerking op vier onderdelen: effecten, vergunningadvies, bedrijfsbrandweer en een rekenblad. De scenariokaarten zijn een praktisch basishulpmiddel voor specialisten industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s en veiligheidsfunctionarissen van bedrijven, waarmee zij scenario’s kunnen toetsen aan bedrijfsbrandweeraanwijzingen en inzicht krijgen in effecten van incidentscenario’s en maatregelen voor preventie en incidentbestrijding. Een interactieve rekenmodule in de scenariokaarten bevat het scenarioboek nog niet.

Het scenarioboek wordt door een beheergroep, bestaande uit specialisten uit het netwerk industriële veiligheid en NIPV, up to date gehouden. De groep komt enkele keren per jaar bijeen om te bespreken of er nieuwe thema’s en incidenttypen zijn waarvoor scenariokaarten dienen te worden gemaakt. Die worden dan zo nodig aan het scenarioboek toegevoegd.

Het online scenarioboek van het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid heeft een oudere versie uit 2009 vervangen , die vanwege de ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsbeleid, wetgeving en risico’s en voortschrijdend inzicht gedateerd was. Onder andere de aankomende Omgevingswet en nieuwe risico- en incidenttypen rond de energietransitie, waren actuele aanleidingen om het scenarioboek te vernieuwen. De nieuwe versie is praktischer toepasbaar en is voorzien van hyperlinks, waarmee snel kan worden geschakeld naar andere relevante documentatie, zoals PGS-documenten, handreikingen en werkbladen.

U vindt het Scenarioboek IV en de scenariokaarten op:
https://scenarioboeken.nipv.nl/.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.