Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van het NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.

Het Scenarioboek Industriële Veiligheid heeft afgelopen zomer een flinke update gehad. Alle 112 in het document benoemde scenario’s zijn door NIPV gedigitaliseerd en online gezet; een aanvulling die al werd aangekondigd tijdens het webinar in december vorig jaar, waarin het scenarioboek werd gepresenteerd en de systematiek en werkwijze werden toegelicht. Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken nu deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.

De scenariokaarten IV zijn gerubriceerd in twee groepen: milieubelastende activiteiten (MBA) en Scenario’s (incidenttypen). De beschreven scenario’s verwijzen door naar uitwerking op vier onderdelen: effecten, vergunningadvies, bedrijfsbrandweer en een rekenblad. De scenariokaarten zijn een praktisch basishulpmiddel voor specialisten industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s en veiligheidsfunctionarissen van bedrijven, waarmee zij scenario’s kunnen toetsen aan bedrijfsbrandweeraanwijzingen en inzicht krijgen in effecten van incidentscenario’s en maatregelen voor preventie en incidentbestrijding. Een interactieve rekenmodule in de scenariokaarten bevat het scenarioboek nog niet.

Het scenarioboek wordt door een beheergroep, bestaande uit specialisten uit het netwerk industriële veiligheid en NIPV, up to date gehouden. De groep komt enkele keren per jaar bijeen om te bespreken of er nieuwe thema’s en incidenttypen zijn waarvoor scenariokaarten dienen te worden gemaakt. Die worden dan zo nodig aan het scenarioboek toegevoegd.

Het online scenarioboek van het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid heeft een oudere versie uit 2009 vervangen , die vanwege de ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsbeleid, wetgeving en risico’s en voortschrijdend inzicht gedateerd was. Onder andere de aankomende Omgevingswet en nieuwe risico- en incidenttypen rond de energietransitie, waren actuele aanleidingen om het scenarioboek te vernieuwen. De nieuwe versie is praktischer toepasbaar en is voorzien van hyperlinks, waarmee snel kan worden geschakeld naar andere relevante documentatie, zoals PGS-documenten, handreikingen en werkbladen.

U vindt het Scenarioboek IV en de scenariokaarten op:
https://scenarioboeken.nipv.nl/.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.