MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, maart 2023

Het aankomende verbod op PFAS-houdende stoffen in blusmiddelen, noopt overheids- en bedrijfsbrandweerkorpsen en industriebedrijven tot overschakeling naar PFAS-vrije alternatieven. Die blusschuimtransitie moet zorgvuldig gebeuren, om te waarborgen dat het fluorvrije alternatief qua blussend effect even effectief is als het te vervangen fluorschuim. Om bedrijven en brandweerorganisaties bij dit proces te ondersteunen, heeft het LEC IV samen met H2K en met inbreng vanuit brancheorganisaties en overheden, een ‘Management of Change-handreiking blusschuimtransitie’ opgesteld. De MOC-handreiking biedt houvast bij het zorgvuldig doorlopen van alle stappen in dit ingrijpende veranderingsproces.

Schuimlaag na blussen
Schuimlaag na blussen.

Zorgvuldigheid bij de blusschuimtransitie is vereist, omdat fluorvrije blusschuimsoorten, kortweg samengevat als ‘F3-schuim’ geen ‘drop-in’ vervanging zijn van decennialang beproefde breed inzetbare PFAS-schuimmiddelen. Ieder schuimtype heeft andere eigenschappen en gedragingen, zodat bij vervanging zorgvuldig dient te worden onderzocht of een 3F-schuimtype geschikt is voor het te bestrijden brandscenario en welke technische en organisatorische consequenties de omschakeling heeft.

Blussen scenario
Blussen scenario.

Consequenties

De consequenties van de keuze voor een fluorvrij alternatief kunnen verstrekkend zijn en moeten daarom goed worden doordacht. Zijn pompen, schuimmengers, monitoren en straalpijpen in blusvoertuigen en stationaire blusinstallaties geschikt voor het PFAS-vrije schuimconcentraat? Verandert het schuimbijmengpercentage en/of de benodigde hoeveelheid schuimconcentraat en bluswater? En zo ja, is de opvangcapaciteit van tankputten dan berekend op die grotere hoeveelheden in geval van een tank- of tankputbrand? Omdat fluorvrij schuim ‘geaspireerd’ moet worden, verandert ook de blustactiek, waarop brandweerlieden gericht moeten worden opgeleid en geoefend. Belangrijke aandachtspunten zijn ook de logistiek (opslag, voorraadbeheer, houdbaarheid), het verantwoord afvoeren van PFAS-houdend schuimconcentraat en het grondig reinigen van voertuigen en materialen waarin PFAS-houdend schuim is gebruikt.

Schuim
Schuim

De handreiking

Al deze stappen, van scenariokeuze, normen en standaarden tot schuimselectie, berekeningen, technische aspecten, terreininrichting en gevolgen voor het vergunningtraject, worden in de MOC-handreiking overzichtelijk besproken in negen inhoudelijke hoofdstukken. Het doel van de handreiking is nadrukkelijk niet om vast te stellen of een bepaald type F3-schuimconcentraat geschikt is voor een vastgesteld brandscenario, maar om het totale transitieproces stap voor stap grondig te doorlopen. Toepassing van de handreiking leidt tot een grotere landelijke eenduidigheid bij het beoordelen van fluorvrije oplossingen in het kader van de toezichthoudende en adviserende rol van de veiligheidsregio’s (Brzo-inspectie/toezicht op bedrijfsbrandweer/advisering bevoegd gezag Wabo).

Download hier de handreiking

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS