LEC IV cursus MBA goed ontvangen

Juni 2022

Cursuslokaal met cursusleiders en scherm

De cursus Milieubelastende activiteiten voor medewerkers industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s is door de deelnemers zeer goed ontvangen. Dat blijkt uit de evaluatie van het bijscholingsprogramma die het NIPV en het LEC IV onlangs hebben uitgevoerd. De 96 deelnemers waren unaniem positief over de inhoud, kwaliteit en praktijkgerichtheid van de cursus. Wel vinden veel deelnemers dat een extra opfriscursus over enige tijd gewenst is, omdat door de voortdurend uitgestelde invoering van de Omgevingswet de nieuwe kennis en werkwijzen nog niet in de praktijk worden toegepast. De in de cursus opgedane kennis kan dan weer wegebben.

De cursus Milieubelastende activiteiten (MBA) voor de veiligheidsregio’s is sinds begin dit jaar voor zes deelnemersgroepen verzorgd. Na een inleidende online module met basiskennis volgden twee lesdagen op een opleidingslocatie. Die werden aangeboden in Arnhem (NIPV), Woerden, Vlaardingen en Waalre. De maximum groepsgrootte was 24. Door die compacte opleidingsgroepen was er volgens onderwijskundige Nathalie Veenendaal van het NIPV meer tijd en ruimte voor verdieping in de materie en inhoudelijke behandeling van praktijkcasuïstiek. Ook was meer interactie tussen deelnemers mogelijk, zodat het met elkaar delen van eigen ervaringen bijdroeg aan vergroting van het leereffect.

Nathalie Veenendaal: “Die interactie tussen de deelnemers werd in de evaluatie van de cursus door heel veel mensen hoog gewaardeerd. Het droeg bij aan het op een aantrekkelijke manier behandelen van op zich vrij droge materie. Het onderling bespreken van praktijksituaties en inhoudelijke behandeling van casuïstiek die herkenbaar was uit de eigen werkpraktijk, maakte het volgen van de cursus aantrekkelijk en interessant. Ook het feit dat de opleidingsgroepen waren samengesteld uit deelnemers van verschillende veiligheidsregio’s was volgens velen een pré. Die samenstelling gaf een mooie mix van casuïstiek en ervaringen uit werkgebieden met verschillend karakter en verschillende uitdagingen qua veiligheid. Daarnaast was er hoge waardering voor het kennis- en deskundigheidsniveau van de docenten en voor de vooraf aangeboden online kennismodule. Daardoor voelden de deelnemers zich bij de inhoudelijke behandeling tijdens de twee lesdagen beter voorbereid.”

Van de mogelijkheid om via een digitaal prikbord feedback te geven op de cursus is volgens Nathalie ruim gebruik gemaakt. Naast de positieve bevindingen en ervaringen kwamen er ook waardevolle tips binnen. Zoals de aanbeveling om na deze voltooide cursus over enige tijd nog een extra opfrisdag te organiseren: “Meerdere deelnemers gaven aan dat op dit moment in de praktijk nog niet volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet wordt gewerkt. Naarmate de implementatie van de wet en de onderliggende uitvoeringsbesluiten langer op zich laat wachten, kan de nu opgedane kennis weer wat wegzakken. Het opfrissen van de materie, kort vóórdat de specialisten industriële veiligheid daadwerkelijk volgens de nieuwe methodiek aan de slag gaan, kan dan ook nuttig zijn.”

Een extra opfrismoment wordt in ieder geval opgenomen in het programma van de volgende netwerkdag in november. Volgens Nathalie bekijken het NIPV en het LEC IV of aanvullend nog een extra intervisiemoment nodig is. “Overigens is de cursus ook onderdeel van de reguliere leergang specialist industriële veiligheid en zal deze te zijner tijd worden opgenomen als leerblok in het leerlandschap risicomanagement. Mensen die tot dusver nog niet in staat zijn geweest de cursus MBA bij te wonen, kunnen in de toekomst dus ook via het leerlandschap deze cursus volgen.”

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.