Informatievoorziening als kritische factor voor het redden en evacueren tijdens overstromingen

December 2022

De Nationale Reddingsvloot (NRV) levert hulpverleners en middelen om te redden en evacueren bij overstromingen. Met vijf pelotons van in totaal 88 eenheden die meerdere dagen inzetbaar zijn vormt de vloot een bovenregionale voorziening voor veiligheidsregio’s.   

“De waternood in Limburg (2021) was voor de NRV de eerste grootschalige inzet sinds de overstromingen van 1993 en 1995.  Het heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat overstromingen een langdurig en grensoverschrijdend karakter kunnen hebben. Gedurende meerdere dagen leverden ruim 700 hulpverleners van de NRV vanuit het hele land bijstand in de veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord en in België in de omgeving van Luik,” vertelt Mark Jansen, Landelijke Coördinator Nationale Reddingvloot.

Het vormen van een actueel beeld was een uitdaging

“Het aansturen van een dergelijke inzet vraagt nogal wat van de leidinggevenden. Het landelijk actiecentrum ondersteunde tijdens de inzet de pelotons, maar bleek een uitdaging te hebben om snel tot een actueel beeld van de situatie te komen. In korte tijd moest er flink wat informatie worden verwerkt en zaken worden geregeld. Dit heeft veel tijd gekost doordat gewerkt werd volgens een klassieke, hiërarchische manier van informatie verzamelen. Onze leidinggevenden hebben na de inzet aangegeven dat zij behoefte hadden aan meer (sturings-)informatie om noodzakelijk overzicht te houden. Omdat daarnaast veel eenheden niet over C2000 apparatuur beschikten was het actiecentrum genoodzaakt om de communicatie voornamelijk te laten verlopen via Whatsappgroepen. WhatsApp heeft tijdens de inzet gefungeerd als een mini-LCMS, waarmee de prioriteiten van de operationele inzet in kaart werden gebracht.”

Multidisciplinair aansturen vraagt om een gezamenlijk beeld

In de chaotische fase van de crisis moest er met veel verschillende partijen worden samengewerkt. Hierdoor moest er multidisciplinair worden aangestuurd en werd er geïmproviseerd op basis van persoonlijke contacten. “Ook kwamen we erachter dat we niet altijd dezelfde taal spreken als onze partners, wat soms zorgde voor onrust en onbegrip. Gelukkig werd ons tijdens de inzet al snel hulp aangeboden vanuit verschillende veiligheidsregio’s, waardoor we werden voorzien van informatiemanagers en een aansluiting op LCMS. Dit stelde ons in staat om een beter beeld te vormen doordat tijdens de inzet informatie van de bronregio uit LCMS kon worden gehaald. Ook werd er een tabblad aangemaakt om het beeld van de NRV te kunnen delen. Zo kreeg het actiecentrum zicht op de situatie ter plaatse, welke eenheden waar naartoe waren gestuurd, kon er nagedacht worden over een planning voor de aflossing van eenheden en hadden onze partners beeld over onze werkzaamheden. De belangrijkste les die wij na de inzet hebben getrokken is hoe belangrijk het is om met verschillende organisaties informatiegestuurd samen te werken. Informatie delen en snel een actueel en gezamenlijk beeld hebben is van cruciaal belang voor de effectiviteit van het operationele optreden.”

Aansluiten op de netcentrische werkwijze

Na de inzet heeft de NRV-stuurgroep het lectoraat Crisisbeheersing gevraagd om een evaluatie uit te voeren ten behoeve van de doorontwikkeling. Geconcludeerd werd dat het wenselijk is om voorbereidingen te treffen en afspraken te maken over de aansluiting van de NRV op de regionale crisisstructuur. “Voor de NRV was dit aanleiding om nog eens kritisch naar de randvoorwaardelijke processen van de eigen organisatie te kijken en na te denken over hoe aan te sluiten op de werkwijze van de veiligheidsregio’s. Wij hebben de ambitie uitgesproken om aan te willen sluiten bij de netcentrische werkwijze, zodat wij net als onze partners het proces van leiding en coördinatie meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid kunnen geven door informatiegestuurd te werken op basis van een actueel en gedeeld beeld.  Hierop zijn we met een implementatietraject gestart dat in oktober 2023 wordt afgerond.”

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS