De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, oktober 2023

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot hoofdofficier van dienst. Risicobeheersing was vanaf het begin zijn favoriete domein en nu zet hij met de opleiding tot specialist industriële veiligheid een volgende carrièrestap. Een man met een missie: “Industriële veiligheid is in Noord-Holland Noord nog volop in ontwikkeling. Met mijn kennis en ervaringen vanuit de repressieve praktijk wil ik mijn steentje bijdragen aan die verdere ontwikkeling van het specialisme in onze regio. Want incidenten voorkómen en beperken aan de voorkant is mooi en dankbaar werk.”

SIV'er in de praktijk: Peter Meijer

‘Iedere brand, ook in de industriële omgeving, kun je met een kopje water blussen. Als je er maar op tijd bij bent.’ Dit motto omarmt Peter Meijer ten volle, gevoed door ervaringen in zijn repressieve praktijk als HOvD. Hij zag veel grote branden, waarbij preventieve en brandbeheersende voorzieningen, zoals compartimentering en stationaire blusinstallaties (of het ontbreken daarvan) groot verschil kunnen maken. Zeker in de industrie, met vaak grote bouwvolumes en opslag en productie van brandbare materialen en gevaarlijke stoffen.

Peter Meijer: “Het idee dat je aan het begin van de veiligheidsketen kan sturen in het veiligheidsniveau met goede adviezen, gedegen brandbeveiligingsconcepten, inspecties en handhaving, boeit mij enorm. Daarom wilde ik, na 32 jaar ervaring met brandpreventieadviezen, graag verder in dit specialisme. En in het bijzonder in de industriële omgeving, want industriële veiligheid is in onze regio nog geen heel sterk thema. We hebben als regio ook geen bijzonder hoog industrieel risicoprofiel, zoals regio’s met veel zware en petrochemische industrie. Zwaartepunten in Noord-Holland Noord zijn de immense datacenters, een aanlandingsstation voor Noordzeegas, de TAQA gasopslag bij Alkmaar, Onderzoek Locatie Petten en de Marinehaven in Den Helder. Maar het Korps Marinebrandweer heeft een eigen stevige risicobeheersingsorganisatie, waarmee we overigens wel uitstekend samenwerken. Ook repressief werken beide organisaties nauw samen. Er zijn echter wel volop ontwikkelingen in de regio die aandacht vereisen vanuit risicobeheersing.”

‘Waterstofhub’ Den Helder

Peter Meijer doelt op de ambities om van Den Helder een ‘waterstofhub’ te maken in het kader van de energietransitie. Met alles wat daarbij komt kijken aan leidinginfrastructuur, opslag en ammoniak. Werk aan de winkel voor adviseurs en inspecteurs industriële veiligheid om de veiligheid rond die grootschalige waterstoflocatie te waarborgen vanaf de ontwerpfase. Maar ook de focus op andere bedrijvencategorieën mag nog wat scherper, vindt Peter Meijer, die op 6 september is gestart met de leerroute Specialist industriële veiligheid (SIV).

“Ik sta nog aan het begin van de opleiding, dus het zal wel 2025 worden voordat ik zelfstandig als inspecteur industriële veiligheid aan de slag kan. Dan ben ik mogelijk ook inzetbaar als Brzo-inspecteur in de zes noordwestelijke veiligheidsregio’s. Dat geeft nog meer dynamiek in mijn werk. Helemaal onbekend terrein is het niet, want ik ga al jarenlang mee met Brzo-inspecties bij bedrijven, waarbij ik dan als adviseur risicobeheersing vooral meekijk naar brandbeveiligingsaspecten. Industriële veiligheid is een machtig interessant werkveld en ik zie met hoeveel passie en aandacht de Brzo-inspecteurs de veiligheid van hoogrisicobedrijven onder de loep nemen en zo de veiligheid voor de omgeving bewaken. Het leek mij prachtig om ook in dat domein werkzaam te zijn. Die stap wilde ik al eerder zetten, maar het kwam er tot dusver niet van, onder andere door een hbo-studie en mijn officiersopleiding voor het HOvD-piket. Nu heb ik tijd om mij via de SIV-opleiding verder in het thema industrie te verdiepen.”

Mooie mix van collega’s in SIV-opleiding

Peter heeft de startbijeenkomst van de SIV-groep 2023 gehad en graaft zich nu in de leerstof en leerwerkopdrachten. Hij voelt dat hij met de SIV-opleiding de juiste keuze heeft gemaakt: “Ik vind de lesgroep een mooie mix van collega’s uit uiteenlopende regio’s en met uiteenlopende achtergronden. Iedereen brengt zijn eigen kennis en kunde mee. Zo heb ik veel baat bij de kennis van mensen met een chemische vooropleiding, want die materie beheers ik in mindere mate. Andersom hoop ik dat mijn opgedane repressieve kennis als HOvD bij complexe branden weer waardevol kan zijn voor anderen. Ik heb in de praktijk ervaren hoe risicobeheersingsmaatregelen van invloed kunnen zijn op het ontstaan en verloop van incidenten en op het handelingsperspectief van de brandweer. Het is mooi als je die ervaringen kan vertalen naar het werkterrein van adviseurs en inspecteurs industriële veiligheid en zo toekomstige incidenten kan voorkomen en beheersbaar kan houden.”

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.